/16

Tuần 28 THUẾ MÁU( PP TÍCH HỢP MỚI NHẤT)

Upload: ChiLeHuyen.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 1290|Tải về: 3

Ngày soạn: 09/03/2011Ngày dạy:11/03/2011Tuần 27-Tiết 107 BÀI 26 THUẾ MÁU( Trích BẢN ÁN CHẾ ĐỘ THỰC DÂN PHÁP)Nguyễn Aí Quốc I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT: - Hiểu được bản chất độc ác, bộ mặt giả nhân giả nghĩa của thực dân Pháp qua việc dùng người dân các xứ thuộc địa làm vật hi sinh cho quyền lợi của mình trong các cuộc chiến tranh tàn khốc. Hình dung ra số phận bi thảm của những người bị bóc lột Thuế máu theo trình tự miêu tả của tác giả. - Thấy rõ ngòi bút lập luận sắc bén, trào phúng sâu cay của Nguyễn Ái Quốc trong văn chính luận. II. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KĨ NĂNG: 1.Kiến thức :-Bộ mặt giả nhân, giả nghĩa của thực dân Pháp và số phận bi thảm của người dân thuộc địa bị bóc lột, bị dùng làm bia đỡ đạn trong cuộc chiến tranh phi nghĩa phản ánh trong văn bản...