/5

TỨC CẢNH PÁC BÓ

Upload: HoangHaiDuong.dokovn|Ngày: 17/07/2013|Lượt xem: 1101|Tải về: 3

   I.MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: -Cảm nhận được niềm thích thú thật sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những ngày gian khổ ở Pác Bó; qua đó, thấy được vẻ đẹp tâm hồn của Bác, vừa là một chiến sĩ say mê cách mạng, vừa như một “khách lâm tuyền” ung dung sống hoà nhịp với thiên nhi

[Ẩn quảng cáo]