Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

tuoi tre va tuong lai dat nuoc

Lượt xem:583|Tải về:1|Số trang:2 | Ngày upload:17/07/2013

Tuổi trẻ và tg lai đ n I, Tìm hiểu đè - Th loại: G thích - V đề NL: V trò của t trẻ trong việc x dựng đ nc II, Tìm ý III, Dàn bài I. Mở bài: Gthiệu kquát về tuổi trẻ và mqh với đnc II. Thân bài: 1. Tuổi trẻ và tương lai đnc có qhệ: Tuổi trẻ là chủ nhân tg lai của đnc * Lí giải: Chủ nhân là λ làm chủ * Phân biệt: Chủ trong xh pk như chủ trong xh mới - Chủ trong xh PK: Bóc lột sức lđ của λ lđ vì nắm quyền về kt - λ chủ trong xh mới: + λ làm chủ đnc, coi đnc là của mình, dốc hết tâm trí, sức lực để xd đnc ngày càng phồn thịnh, để sánh vai với 5 châu + λ nắm chức vụ qtrọng trong bộ máy cquyền, cơ quan đoàn thể -> đề ra chủ trương đg` lối đúng đắn, hợp lí để đưa đnc đi lên. N n~ λ này rất ít mà phần đông là n~ λ lđ mang hết sức mình để t/h chủ trương, đg` lối 2. Tại sao tuổi trẻ là chủ nhân tương lai của đnc - Phù hợp với ql tất yếu của ls: Thế hệ trẻ p’ thay thế cho thế hệ cha anh già yếu. Đồng thời nó là sự đi lên của gđ xh: Ông bà già yếu // con cái lớn tr’ thành - Thế hệ trẻ có đủ đk để làm chủ: + Đc h’ c/s hoà bình, có đk học tập: s2 với ngày xưa, ông cha ta mải lo đánh giặc để bảo vệ đl -> k có đk học tập > Đc mở mang h’ biết, già có về tri thức. + Sống trong thời đại KHKT( mạnh: tin học, máy tính, có đồ dùng thí nghiệm thực hành hđại ... -> Tuổi trẻ trở nên năng động, stạo + Đc thừa h’ vốn knghiệm của cha ông: trong đ/s thg` ngày biết sự thay đổi thời tiết “Tháng 7 kiến đàn, đại hàn hồng thuỷ”- htượng svật, hay “Trời đang nắng cỏ gà trắng thì mưa” => K/h giữa dg và hđại + Thế hệ ngày nay có sức khoẻ hơn: đc ăn ngon hơn, n` hơn so với ngày xưa con λ kh2 thiếu thốn -> Sức khoẻ yếu - Đc làm chủ đnc, xh là mơ ước của mọi λ : Từ khi dựng nc thì đều p’ đt giữ nc: 1000 năm Bắc thuộc, Mĩ, Pháp xl -> tháng ngày đl ít -> H’ đc ý nghĩa của đl tự do -> Muốn làm chủ đnc để có c/s ấm no hp - Thực tế: + Thế hệ trẻ hôm nay đã và đang thể hiện rõ vai trò chủ nhân của mình: DC: n` λ thuộc bộ máy lđạo Đảng, nhà nc còn trẻ tuổi n giữ cg vị cao + Tuổi trẻ VN đã cống hiến nhiều về công sức và trí tuệ cho đnc DC: Lực lượng chống bão lũ chủ yếu là thanh niên + Các cuộc thi, các pt của sviên: Rung chuông vàng, đg` lên đ’ Olimpia, ... => NX: Với sức lực và tài trí như vậy thế hệ trẻ xứng đáng làm chủ đnc (nắm vận mệnh của dt trong tay) - Giữ gìn bảo vệ và xd đnc là trách nhiệm của mỗi λ dân vì cta đc thừa h’ thành quả từ thế hệ trc thì cta p’ có trách nhiệm giữ gìn bảo vệ thành quả chính là giữ gìn bảo vệ đnc 3. Tuổi trẻ p’ làm gì đ