/45

TUYỂN TẬP 40 ĐỀ THI HSG TOÁN 8 CÓ ĐÁP ÁN

Upload: NhatThuNguyen.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 707|Tải về: 12

ĐỀ THI SỐ 1 Câu 1: (4,0 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử : a) 3x2 – 7x + 2; b) a(x2 + 1) – x(a2 + 1). Câu 2: (5,0 điểm) Cho biểu thức :  Tìm ĐKXĐ rồi rút gọn biểu thức A ? Tìm giá trị của x để A > 0? Tính giá trị của A trong trường hợp : |x - 7| = 4. Câu 3:

[Ẩn quảng cáo]