/43

tuyen-tap-de-thi-dai-hoc-cac-nam-theo-chu-de.

Upload: HienTran.dokovn|Ngày: 17/04/2013|Lượt xem: 111|Tải về: 2

CHƯƠNG 1. CƠ HỌC VẬT RẮN LÝ THUYẾT Câu 1.(Đề thi TN_PB_LẦN 1_2007) Khi một vật rắn quay đều quanh một trục cố định đi qua vật thì một điểm xác định trên vật ở cách trục quay khoảng r ≠ 0 có A. vectơ vận tốc dài không đổi. B. độ lớn vận tốc góc biến đổi. C. độ lớn vận tốc dài biến đổi. D. vectơ vận tốc dài biến đổi. Câu 2.(Đề thi TN_PB_LẦN 1_2007) Một vật rắn đang quay quanh một trục cố định đi qua vật, một điểm xác định trên vật rắn ở cách trục quay khoảng r ≠ 0 có độ lớn vận tốc dài là một hằng số. Tính chất chuyển động của vật rắn đó là A. quay chậm dần. B. quay đều. C. quay biến đổi đều. D. quay nhanh dần. Câu 3.(Đề thi TN_PB_LẦN 2_2007) Đơn vị của vận tốc góc là A. m/s. B