/5

Tuyen tap de thi hsg co dap an

Upload: RuaNhoc.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 197|Tải về: 0

Đề thi học sinh giỏi huyện tiên lữ Môn: Toán 7 Thời gian làm bài: 120 phút (không kể giao đề)     A/ Phần đề chung Câu 1 (1,5điểm): (0,75đ) Tính tổng M = 5 (0,75đ) Cho các số a1, a2, a3 …an mỗi số nhận giá trị là 1 hoặc -1 Biết rằng a1a2 + a2a3 + … + ana1 = 0. Hỏi n có thể bằng 2002 được hay

[Ẩn quảng cáo]