/304

Tuyển tập thành ngữ, tục ngữ, ca dao Việt - Anh thông dụng

Upload: HaHa.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 430|Tải về: 11

Hiện nay, trong mảng nghiên cứu, biên soạn thành ngữ, tục ngữ tiếng anh mới chỉ có các sách anh - việt là tương đối phong phú, còn hầu như chưa có cuốn Việt - Anh nào là đầy đủ và có độ chính xác cao Trong khi đó, một cuốn thành ngữ, tục ngữ, ca dao Việt - Anh là rất cần thiết Nó làm cho người

[Ẩn quảng cáo]