/304

Tuyển tập thành ngữ, tục ngữ, ca dao Việt - Anh thông dụng

Upload: HaHa.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 212|Tải về: 10

Hiện nay, trong mảng nghiên cứu, biên soạn thành ngữ, tục ngữ tiếng anh mới chỉ có các sách anh - việt là tương đối phong phú, còn hầu như chưa có cuốn Việt - Anh nào là đầy đủ và có độ chính xác cao Trong khi đó, một cuốn thành ngữ, tục ngữ, ca dao Việt - Anh là rất cần thiết Nó làm cho người dùng tiết kiệm được thời gian và công sức mỗi khi muốn tìm một thành ngữ hay tục ngữ tương đương trong tiếng anh Đề này này sẽ giúp người học tiếng anh có vốn từ vựng phong phú, thể hiện ý tưởng