/22

Ứng dụng CNTT trong giảng dạy môn Ngữ ... Thị Anh Thơ

Upload: HoaDang.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 211|Tải về: 0

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU TRƯỜNG THCS NGUYỄN ĐỨC CẢNH ----- ( ( ( -----  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM “ Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạymôn ngữu văn lớp 7 THCS”

[Ẩn quảng cáo]