/22

Ứng dụng CNTT trong giảng dạy môn Ngữ ... Thị Anh Thơ

Upload: HoaDang.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 107|Tải về: 0

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU TRƯỜNG THCS NGUYỄN ĐỨC CẢNH ----- ( ( ( -----  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM “ Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạymôn ngữu văn lớp 7 THCS” Tác giả: Hà Thị Anh Thơ Tổ: Văn-Sử-Ngoại ngữ NĂM HỌC 2008-2009 PHẦN MỞ ĐẦU I 1. - LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Năm học 2008- 2009 là năm học tiếp tục thực hiện nghị quyết số 40/2000/QH10 về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, nghị quyết số 41/2000/QH10 về phổ cập giáo dục trung học cơ sở, chỉ thị số 06-CT/TW ngày 07/ 11/2006 của Bộ chính trị Trung ương Đảng về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chỉ thị số 33/2006/CT - TTg ngày 08/9/2006 của thủ tướng chính phủ về “ Chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục”, cuộc vận động “ Hai không”. Là năm học thực hiện chủ đề “Năm học đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới quản lý tài chính và triển khai phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” do Bộ Giáo dục đào tạo phát động. Theo định hướng đổi mới chương trình giáo dục THCS, các môn học ở bậc THCS có quan hệ chặt chẽ với nhau và đều có những thay đổi, có lẽ môn Ngữ văn là môn có sự thay đổi nhiều nhất. Điều đó có nghĩa bởi môn Ngữ văn là môn học chiếm vị trí quan trọng, có tác động tích cực đến hoạt động của các môn học khác và ngược lại. Mục tiêu tổng quát của môn Ngữ văn trong nhà trường THCS đã nêu rõ: “ Môn Ngữ văn góp phần hình thành những con người có trình độ học vấn phổ thông cơ sở, có ý thức tự tu dưỡng, biết thương yêu quí trọng gia đình bè bạn, có lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, biết hướng tới những tư tưởng tình cảm cao đẹp. Đó là những con người biết rèn luyện để có tính tự lập, có tư duy sáng tạo, bước đầu có năng lực cảm thụ các giá trị chân - thiện - mĩ trong nghệ thuật, trước hết là trong văn học. Có năng lực thực hành, năng lực sử dụng tiếng Việt như một công cụ để tư duy giao tiếp. Đó cũng là những con người có ham muốn đem tài trí của mình cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc”. Để đạt được những mục tiêu trên, việc áp dụng quan điểm tích hợp vào việc biên soạn chương trình sách giáo khoa và phương pháp dạy học đã được tiến hành trong những năm qua và đã đạt được những kết quả nhất định. Với chương trình và sách giáo khoa mới, giáo viên có thể phát huy tính tích cực chủ động của học sinh trong việc tiếp cận lĩnh hội tri thức mới, đặc biệt đi sâu nhấn mạnh vào mối quan hệ gắn bó giữa ba phần Văn bản - Tiếng việt - Tập làm văn trong cùng một đơn vị bài học. Về phương pháp giảng dạy Ngữ văn theo quan điểm tích hợp, bên cạnh việc chú ý cung cấp cho học sinh những tri thức khoa học đặc thù của từng phân môn, lại phải vừa khai thác những yếu tố chung của 3 phân môn. Đồng thời cần chú ý hình thành và rèn luyện các kĩ năng cho học sinh, đặc biệt là các kĩ năng nghe, đọc, viết, nói, đặt trong mối tương quan giữa 3 phần như đã nói ở trên. Xuất phát từ đó, trong quá trình vận dụng thực tế phương pháp dạy học người giáo viên phải sáng tạo. Thay cho phương pháp dạy học thụ động như trước đây là phương pháp dạy học tích cực. Trong đó thày chỉ giữ vai trò là người tổ chức, hướng dẫn học sinh hoạt động lĩnh hội tri thức và kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động của các em, còn học sinh với vai trò là chủ thể của hoạt động lĩnh hội. Các em hoàn toàn chủ động, tích cực trong việc tự nghiên cứu, thảo luận, phát hiện kiến thức và thể hiện, đồng thời tự kiểm tra kết quả hoạt động của mình trên cơ sở hướng dẫn của giáo viên. Muốn làm tốt được điều đó, trong mỗi giờ học, giáo viên cùng học sinh phải thực hiện hài hoà các khâu, các bước. Đặc biệt để tổ chức cho học sinh lĩnh hội tri thức một cách có hiệu quả, người giáo viên phải sáng tạo, sử dụng linh hoạt và phù hợp các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học. Trong năm học này việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học được Bộ Giáo dục Đào tạo quan tâm và đã đưa vào những nhiệm vụ trọng tâm của