/20

Ứng dụng của tích phân trong Hình học

Upload: PhongTanDo.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 211|Tải về: 1

Bài 3. ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN 1/ Nhắc lại công thức tính diện tích hình thang cong giới hạn bởi : y = f(x) liên tục, y = f(x) 0 trên [a;b], Ox, x = a, x = b. S = F(b) – F(a) (Với F(x) là một nguyên hàm của f(x) trên [a;b]) 2/ Nhắc lại công thức Niutơn-Laipnit (Định nghĩa tích phân xác đinh) = F

[Ẩn quảng cáo]