Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/211

Vật 10 Tập 1 (Nâng Cao + Chuyên)

Lượt xem:424|Tải về:0|Số trang:211 | Ngày upload:18/07/2013

  MỤC LỤC Trang CHƯƠNG 1. ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM 1 A – CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU 1 Dạng toán 1. Vận tốc trung bình – Quãng đường – Thời điểm và thời gian 4 Dạng toán 2. Phương trình chuyển động thẳng đều – Bài toán gặp nhau 10 Dạng toán 3. Đồ thị của chuyển động thẳng đều 20 Trắc nghiệm chuyển động thẳng đều 27 Đáp án trắc nghiệm 36 B – CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU 37 Dạng toán 1. Tìm Gia tốc – Quãng đường – Vận tốc – Thời gian 40 Dạng toán 2. Viết phương trình chuyển động – Bài toán gặp nhau 51 Dạng toán 3. Đồ thị trong chuyển động thẳng biến đổi đều 58 Trắc nghiệm chuyển động thẳng biến đổi đều 62 Đáp án trắc nghiệm 68 C – RƠI TỰ DO 69 Bài tập rơi tự do 70 Bài tập ném thẳng đứng 75 Trắc nghiệm rơi tự do 79 Đáp án trắc nghiệm 84 D – CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU 85 Bài tập chuyển động tròn đều 87 Trắc nghiệm chuyển động tròn đều 92 Đáp án trắc nghiệm 98 E – TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG 99 Bài tập tính tương đối của chuyển động 99 Trắc nghiệm tính tương đối của chuyển động 103 Đáp án trắc nghiệm 108 CHƯƠNG 2. ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM 109 A – TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH LỰC – CÁC ĐỊNH LUẬT NIUTƠN 109 Dạng toán 1. Tổng hợp và phân tích lực – Điều kiện cân bằng 113 Dạng toán 2. Các định luật Niutơn 118 Trắc nghiệm tổng hợp và phân tích lực – Các định luật Niutơn 125 Đáp án trắc nghiệm 132 B – CÁC LỰC CƠ HỌC 133 Dạng toán 1. Các bài toán liên quan đến lực hấp dẫn 136 Trắc nghiệm lực hấp dẫn 139 Đáp án trắc nghiệm 141 Dạng toán 2. Các bài toán liên quan đến lực đàn hồi 142 Trắc nghiệm lực đàn hồi 148 Đáp án trắc nghiệm 151 Dạng toán 2. Các bài toán liên quan đến lực ma sát 152 Trắc nghiệm lực ma sát 156 Đáp án trắc nghiệm 160 C – ỨNG DỤNG CÁC LỰC CƠ HỌC VÀ CÁC ĐỊNH LUẬT NIUTƠN 161 Dạng toán 1. Hai bài toán động lực học – Bài toán mặt phẳng nghiêng 161 Dạng toán 2. Chuyển động của vật bị ném ngang – ném xiên 170 Dạng toán 3. Chuyển động của hệ vật 178 Dạng toán 4. Lực hướng tâm và chuyển động cong 187 Dạng toán 4. Hệ quy chiếu quán – không quán tính – Tăng giảm trọng lượng 192 Trắc nghiệm ứng dụng các lực cơ học và các định luật Niutơn 198 Đáp án trắc nghiệm 207 Chương ((( CÂU HỎI VẬN DỤNG LÍ THUYẾT Chất điểm là gì ? Nêu cách xác định vị trí của một ô tô trên một quốc lộ ? Nêu cách xác định vị trí của một vật trên một mặt phẳng ? Hệ tọa độ và hệ quy chiếu khác nhau ở điểm cơ bản nào ? Chuyển động tịnh tiến là gì ? Lấy những thí dụ minh họa cho chuyển động tịnh tiến ? Khi đu quay (trong công viên) hoạt động, bộ phận nào của đu quay chuyển động tịnh tiến, bộ phận nào quay ? Quĩ đạo là gì ? Hãy ghép mỗi thành phần của mục A ứng với mỗi thành phần của mục B