Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi

Lượt xem:1717|Tải về:5|Số trang:6 | Ngày upload:09/11/2012

Tiết 34Ngày soạnNgày dạyLớp dạyBài 38:VAI TRÒ CỦA THỨC ĂN ĐỐI VỚI VẬT NUÔIA.MỤC TIÊUHọc xong bài này học sinh phải:-Kiến thức:Hiểu được vai trò của các chất dinh dưỡng trong thức ăn đối với vật nuôi-Kỹ năng:Khái quát,tư duy,logic-Thái độ:Yêu thích môn học,biết chăm sóc các loài vật nuôiB.PHƯƠNG PHÁP-Vấn đáp-Thảo luận nhóm-Quan sátC.PHƯƠNG TIỆN-CHUẨN BỊGv:Nội dung bài giảng,các bảng phụ bảng 5,bảng 6,phiếu học tập bài tập củng cốHs:Xem trước bài mới,ttrả lời các lệnh trong bàiD.TIẾN TRÌNH LÊN LỚPI.Ổn địnhII.Bài cũ1.Em hãy cho biết nguồn gốc của thức ăn vật nuôi?cho ví dụ?2.Thức ăn vật nuôi có những thành phần dinh dưỡng nào?III.Bài mới1.Đặt vấn đề:Trao đổi chất và năng lượng là đặc điểm cơ bản của sự sống,đó là đặc điểm để phân biệt giữa giới sinh vật và vật vô sinh,giữa cơ thể sống và cơ thể không sống.Cơ thể luôn có mối quan hệ mật thiết với môi trường sống và nhận từ môi...