/23

Vai trò và nhiệm vụ của chăn nuôi

Upload: DucPark.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1290|Tải về: 3

Ngày soạn: 8/2/09 Ngày dạy:…/2/09 Lớp 7a,b Phần III. Chăn nuôiĐại cương về kĩ thuật chăn nuôiTiết 31 bài 30 :Vai trò và nhiệm vụ phát triển chăn nuôi I. Mục tiêu 1. Kiến thức: Nêu được vai trò , nhiệm vụ quan trọng của nghành chăn nuôi trong nền kt quốc dân và kt địa phương 2. Kĩ năng: Có kĩ năng phát triển chăn nuôi 3. Thái độ: Có ý thức giúp đỡ gđ trong chăn nuôiII. Chuẩn bị 1. Thầy: Tài liệu, Bảng phụ, tranh 50,51, 52, 53 SGK 2. Trò: Học bài cũ, đọc trước bài mớiIII.tiến trình bài dạy: 1. định tổ chức(1’): Kiểm tra sĩ số: 7a…./38 7b…./40 2. Kiểm tra bài cũ(4’) * Hình thức kiểm tra: * Nội dung:- Câu hỏi: Em hãy cho biết mục đích và biện pháp bảo vệ rừng- Đáp án: - Giữ gìn tài nguyên TV, ĐV và đất rừng hiện có. Tạo điều kiện để rừng...