/23

Vai trò và nhiệm vụ của chăn nuôi

Upload: DucPark.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1635|Tải về: 4

Ngày soạn: 8/2/09 Ngày dạy:…/2/09 Lớp 7a,b Phần III. Chăn nuôiĐại cương về kĩ thuật chăn nuôiTiết 31 bài 30 :Vai trò và nhiệm vụ phát triển chăn nuôi I. Mục tiêu 1. Kiến thức: Nêu được vai trò , nhiệm vụ quan trọng của nghành chăn nuôi trong nền kt quốc dân và kt địa phương 2. Kĩ năng: Có kĩ năng ph

[Ẩn quảng cáo]