Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Vai trò và tác dụng của một số biện pháp tu từ

Lượt xem:9206|Tải về:55|Số trang:7 | Ngày upload:10/11/2012

CHUYÊN ĐỀVAI TRÒ VÀ TÁC DỤNG CỦA MỘT SỐ BIỆN PHÁP TU TỪ TIẾNG VIỆTQUA THỰC HÀNH PHÂN TÍCH TÁC PHẨM VĂN HỌC * Môn ngữ văn : * Mục tiêu : Sau khi học xong chủ đề này học sinh đã nắm được một số kiến thức cơ bản sau : - Hệ thống hóa các biện pháp tu từ tiếng việt đã học, hiểu biết thêm về các biện pháp tu từ Tiếng Việt thông dụng khác chưa có trong chương trình. - Nâng cao kỹ năng phân tích vai trò và tác dụng của một số biện pháp tu từ thường gặp trong tác phẩm văn học. * Thời gian : 06 tiết * Tài liệu tham khảo bài đọc - Vai trò và tác dụng của một số biện pháp tu từ Tiếng việt trong tác phẩm văn học. * Các bài tập : - Các bài về các biện pháp tu từ đã học ở...