/7

Vai trò và tác dụng của một số biện pháp tu từ

Upload: NguyenMinhPhuong.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 9200|Tải về: 55

CHUYÊN ĐỀVAI TRÒ VÀ TÁC DỤNG CỦA MỘT SỐ BIỆN PHÁP TU TỪ TIẾNG VIỆTQUA THỰC HÀNH PHÂN TÍCH TÁC PHẨM VĂN HỌC * Môn ngữ văn : * Mục tiêu : Sau khi học xong chủ đề này học sinh đã nắm được một số kiến thức cơ bản sau : - Hệ thống hóa các biện pháp tu từ tiếng việt đã học, hiểu biết thêm về các biện pháp tu từ Tiếng Việt thông dụng khác chưa có trong chương trình. - Nâng cao kỹ năng phân tích vai trò và tác dụng của một số biện pháp tu từ thường gặp trong tác phẩm văn học. * Thời gian : 06 tiết * Tài liệu tham khảo bài đọc - Vai trò và tác dụng của một số biện pháp tu từ Tiếng việt trong tác phẩm văn học. * Các bài tập : - Các bài về các biện pháp tu từ đã học ở...