/7

Vai trò và tác dụng của một số biện pháp tu từ

Upload: NguyenMinhPhuong.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 10427|Tải về: 60

CHUYÊN ĐỀVAI TRÒ VÀ TÁC DỤNG CỦA MỘT SỐ BIỆN PHÁP TU TỪ TIẾNG VIỆTQUA THỰC HÀNH PHÂN TÍCH TÁC PHẨM VĂN HỌC * Môn ngữ văn : * Mục tiêu : Sau khi học xong chủ đề này học sinh đã nắm được một số kiến thức cơ bản sau : - Hệ thống hóa các biện pháp tu từ tiếng việt đã học, hiểu biết thêm về các biện pháp

[Ẩn quảng cáo]