Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Văn 8 Tiết 65 Ông đồ

Lượt xem:2262|Tải về:2|Số trang:4 | Ngày upload:10/11/2012

Ngày soạn:20 /12/2009 Ngày dạy:21 /12/2009 KTra: 21/12/2009Tiết 65 Đọc – Hiểu văn bảnông đồ Vũ Đình LiênA, Mục tiêu cần đạt :1. Kiến thức:- HS cảm nhận được hình ảnh tàn tạ của ông đồ, 1 lớp người đang trở nên lạc lõng và bị gạt ra ngoài lề của cuộc đời- Thấy được lòng thương cảm chân thành và niềm hoài cổ âm thần mà thiết tha của tác giả - Hiểu và đánh giá được giá trị đặc sắc của bài thơ2. Kỹ năng: Rèn kĩ năng cảm thụ, phân tích thơ3. Thái độ: Giáo dục học sinh biết trân trọng, giữ gìn những tinh hoa tốt đẹp của dân tộc.B, Chuẩn bị :- Giáo viên : Soạn giáo án+ Tài liệu- Học sinh : Soạn bài theo câu hỏi SGK C. Tiến trình các hoạt động 1. Tổ chức lớp: Sĩ số 8A2. Kiểm tra:? Nêu nghệ thuật nội dung của bài thơ Muốn làm thằng...