Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

văn 9 Tiết 74 Kiểm tra tiếng việt

Lượt xem:1008|Tải về:5|Số trang:3 | Ngày upload:10/11/2012

NS: /12/2010ND: 12 /2010Ktra: /12/2010 Tiết 74 : KIểm tra tiếng việt A–Mức độ cần đạt. - Hệ thống hoá các kiến thức về tiếng Việt đã học trong học kỳ 1 - Rèn luyện kỹ năng sử dụng Tiếng Việt trong việc viết văn bản và trong giao tiếp xã hội .1. Kiến thức: - Nắm lại những kiến thức cơ bản về Tiếng Việt học kỳ I. Qua bài kiểm tra, đánh giá được trình độ của mình về các mặt kiến thức và năng lực vận dụng trong thực hành.2. Kĩ năng: vận dụng, hệ thống.3. Thái độ: ý thức học tập.B - Chuẩn bị - Thầy : Ra đề kiểm tra ,phô tô đề - Trò : Ôn tập, chuẩn bị giấy bút chuẩn bị kiểm tra .C. Tổ chức các hoạt động 1/Ôn định tổ chức: Sĩ số 9A 2/- tra bài :3/Bài mớiGV phát đề phô tô I- Đề bài: I- Đề bài: A.Trắc...