/3

Văn 9 Tiết 75 kiểm tra thơ và truyện hiện đại

Upload: QuynhChi.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 1191|Tải về: 2

NS: /12/2010 ND: 12 /2010 Ktra: /12/2010 Tiết 75 Kiểm tra thơ và truyện hiện đại A–Mức độ cần đạt. 1. Kiến thức: - Kiểm tra kiến thức và kĩ năng của HS về phần thơ và truyện hiện đại đã học từ bài 10 đến bài 15. 2. Kĩ năng: - GV đánh giá được kết quả học tập của HS về tr

[Ẩn quảng cáo]