Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Văn 9 - Tuần 23 - tiết 108 -109

Lượt xem:700|Tải về:0|Số trang:2 | Ngày upload:10/11/2012

Tuần 23- tiết 108Ngày soạn: 19 /1/1Ngày dạy: 22 /1/1TẬP LÀM VĂN I-Mục tiêu cần đạt : Giúp HS biết làm bài văn nghị luận về 1 vấn đề tư tưởng, đạo lí.II-Chuẩn bị : -GV : giáo án, sgk -HS : bài soạn, sgk, bài học.III-Lên lớp : 1-Oån định(1’) 2-KT bài cũ(5’) -nào là nghị luận về một sự việc, hiện tượng trong đời sống xà hội? - Nêu yêu cầu về nội dung và hình thức của bài nghị luận ? 3-Bài mới : A-Vào bài : Trong cuộc sống có nhiều vấn đề để bàn luận, một trong những vấn đề thiết yếu là bàn về vấn đề tư tưởng, đạo lí của con người. B-Tiến trình hoạt : Hoạt động của thầy & trò Nội dung cần đạtHoạt động 1(20’)*HS đọc văn bản “Tri thức là sức mạnh” a-H: Văn bản bàn về vấn đề gì?b-H: Văn bản có thể chia mấy phần? Chỉ ra...