/13

Văn bản nhật dụng

Upload: NguyenDuong.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 613|Tải về: 2

A. Đặt vấn đề: I. Cơ sở lí luận: Chương trình Ngữ Văn được xây dựng theo tinh thần tích hợp. Các văn bản được lựa chọn theo tiêu chí kiểu văn bản (Tập làm văn) và tương ứng với kiểu văn bản là thể loại tác phẩm (Văn học). Điều này có nghĩa là việc lựa chọn các văn bản phải căn cứ trước hết vào

[Ẩn quảng cáo]