/2

văn bản thuế máu 8

Upload: TaNgocSang.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 763|Tải về: 4

Nguyễn Ái Quốc là một vị lãnh tụ vĩ đại, một con người tiêu biểu cho lòng yêu nước, như chính cái tên của Người. Tác phẩm “bản án chế độ thực dân Pháp” được Người viết trong thời gian hoạt động cách mạng tại Pháp là một đòn chí mạng giáng vào chủ nghĩa thực dân. Trong đó, phần I, “chiến tranh và ngư

[Ẩn quảng cáo]