Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/30

Vấn đề giá trị tuyệt đối ở THCS

Lượt xem:509|Tải về:4|Số trang:30 | Ngày upload:09/11/2012

mục lụcA. những kiến thức cơ bản về giá trị tuyệt đốiTrang3I: Các định nghĩaII: Các tính chấtB. các dạng bài toán về giá trị tuyệt đối trong chương trình THCSChủ đề I: Giải phương trình, hệ phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đốiI. Kiến thức cần lưu ýII. Bài tập điển hìnhChủ đề II: Giải bất phơng trình chứa dấu giá trị tuyệt đốiI. Kiến thức cần lưu ýII. Bài tập điển hìnhChủ đề III: Đồ thị hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đốiI. Đồ thị hàm số y = fII. Đồ thị = f(x)III. Đồ thị y = IV. Đồ thị y = V. Đồ thị  = Chủ đề IV: Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của biểu thức chứa dấu giá trị tuyệt đốiI. Kiến thức cần lu ýII. Bài tập điển hìnhc. Đáp ánd. tài liệu tham khảoe.kết luậnf. giáo án thực nghiệm36 9 9 9 10 1414 14 1717 1819 20...