/3

Văn minh Lưỡng Hà cổ đại

Upload: NguyenVinh.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 627|Tải về: 2

Văn minh Lưỡng Hà cổ đạiĐịa lí và cư dânLưỡng Hà (Mésopotamie) nghĩa là miền giữa hai sông, bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp mêđốt là ở giữa và pôtamốt là sông. Hai sông đó là sông Tigrơ ở phía Đông và Ơphrát ở phía Tây. Cả hai sông này đều bắt nguồn từ miền rừng núi Acmênia chảy qua lãnh thổ nước Irắc ngà

[Ẩn quảng cáo]