/3

Văn nghị luận về phương pháp học tập của học sinh thời nay .....

Upload: NguyenMinhPhuong.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 425|Tải về: 1

Trong bài “Bàn luận về phép học” của La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp có ý kiến bàn về cách học như sau: “Học rộng rồi tóm lược cho gọn, theo điều học mà làm.”Dựa vào đó, em hãy viết một văn bản nghị luận về phương pháp học tập của học sinh thời nay để chứng tỏ ý kiến ấy đến nay vẫn đúng.Bài làm:Từ xưa, ông cha ta dã có nhiều tiến bộ trong tư tưởng giáo dục. Điều đó đã được thể hiện qua bài “Bàn luận về phép học” của La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp. Trong bài tấu này, ông đã nêu lên một phương pháp học : “Học rộng rồi tóm lược lại cho gọn, theo điều học mà làm”. Đó là một phương pháp học tốt và rất hữu ích mà La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp đã đề ra. Tuy nhiên ngày nay, đa số các bạn học sinh vẫn chưa thể...