Vào nhà ngục quảng đông cảm tác

Upload: HeniuSun.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 772|Tải về: 0

Chào mừng các thầy, cô giáovề dự chuyên đềTrường: tHCS Tây PhongGiáo viên: Nguyễn Thị Thuý NgàMôn: Ngữ văn 8 Ngữ văn 8 Ngữ văn 8 Ngữ văn 8 Ngữ văn 8 Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tácTác giả: Phan Bội ChâuTiết 57 văn bản: Ngữ văn 8 Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tácTác giả: Phan Bội ChâuTiết 57 văn bản:i.

Chào mừng các thầy, cô giáo
về dự chuyên đề
Trường: tHCS Tây Phong
Giáo viên: Nguyễn Thị Thuý Ngà
Môn: Ngữ văn 8

Ngữ văn 8

Ngữ văn 8

Ngữ văn 8

Ngữ văn 8
Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác
Tác giả: Phan Bội Châu
Tiết 57 văn bản:

Ngữ văn 8
Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác
Tác giả: Phan Bội Châu
Tiết 57 văn bản:
i. Đọc - tìm hiểu chung.
1. Tác giả, tác phẩm.
Phan Bội Châu (1867- 1940) - biệt hiệu Sào Nam.
(1867- 1940)
Phan Bội Châu
Sáng tác đầu năm 1914.

Ngữ văn 8
Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác
Tác giả: Phan Bội Châu
Tiết 57 văn bản:
i. Đọc - tìm hiểu chung.
1. Tác giả, tác phẩm.
Phan Bội Châu (1867- 1940) - biệt hiệu Sào Nam.
Sáng tác đầu năm 1914.
2. Đọc văn bản
Vẫn là hào kiệt, vẫn phong lưu,
Chạy mỏi chân thì hãy ở tù.
Đã khách không nhà trong bốn biển,
Lại người có tội giữa năm châu.
Bủa tay ôm chặt bồ kinh tế,
Mở miệng cười tan cuộc oán thù.
Thân ấy vẫn còn, còn sự nghiệp,
Bao nhiêu nguy hiểm sợ gì đâu.
kinh tế
Bủa tay
3. Thể thơ:
Thất ngôn bát cú Đường luật.
Đề
Thực
Luận
Kết

Ngữ văn 8
Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác
Tác giả: Phan Bội Châu
Tiết 57 văn bản:
i. Đọc - tìm hiểu chung.
1. Tác giả, tác phẩm.
Phan Bội Châu (1867- 1940).
Sáng tác đầu năm 1914.
2. Đọc văn bản
3. Thể thơ:
Thất ngôn bát cú Đường luật.
II. Đọc - hiểu văn bản.
- biệt hiệu Sào Nam.
1. Hai câu đề
Vẫn là hào kiệt, vẫn phong lưu,
Chạy mỏi chân thì hãy ở tù.
- Hào kiệt, phong lưu
Phong thái đường hoàng tự tin, ngang tàng bất khuất, hào hoa tài tử.

Ngữ văn 8
Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác
Tác giả: Phan Bội Châu
Tiết 57 văn bản:
i. Đọc - tìm hiểu chung.
1. Tác giả, tác phẩm.
Phan Bội Châu (1867- 1940).
Sáng tác đầu năm 1914.
2. Đọc văn bản
3. Thể thơ:
Thất ngôn bát cú Đường luật.
II. Đọc - hiểu văn bản.
- biệt hiệu Sào Nam.
1. Hai câu đề
Vẫn là hào kiệt, vẫn phong lưu,
Chạy mỏi chân thì hãy ở tù.
- Hào kiệt, phong lưu
Phong thái đường hoàng tự tin, ngang tàng bất khuất, hào hoa tài tử.

Ngữ văn 8
Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác
Tác giả: Phan Bội Châu
Tiết 57 văn bản:
i. Đọc - tìm hiểu chung.
1. Tác giả, tác phẩm.
Phan Bội Châu (1867- 1940).
Sáng tác đầu năm 1914.
2. Đọc văn bản
3. Thể thơ:
Thất ngôn bát cú Đường luật.
II. Đọc - hiểu văn bản.
- biệt hiệu Sào Nam.
1. Hai câu đề
Vẫn là hào kiệt, vẫn phong lưu,
Chạy mỏi chân thì hãy ở tù.
- Hào kiệt, phong lưu
Phong thái đường hoàng tự tin, ngang tàng bất khuất, hào hoa tài tử.

Ngữ văn 8
Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác
Tác giả: Phan Bội Châu
Tiết 57 văn bản:
i. Đọc - tìm hiểu chung.
1. Tác giả, tác phẩm.
Phan Bội Châu (1867- 1940).
Sáng tác đầu năm 1914.
2. Đọc văn bản
3. Thể thơ:
Thất ngôn bát cú Đường luật.
II. Đọc - hiểu văn bản.
- biệt hiệu Sào Nam.
1. Hai câu đề
- Hào kiệt, phong lưu
Phong thái đường hoàng tự tin, ngang tàng bất khuất, hào hoa tài tử.
một tâm thế đẹp.
2. Hai câu thực
Đã khách không nhà trong bốn biển,
Lại người có tội giữa năm châu.
khách không nhà /
người có tội
bốn biển /
năm châu

Ngữ văn 8
Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác
Tác giả: Phan Bội Châu
Tiết 57 văn bản:
i. Đọc - tìm hiểu chung.
1. Tác giả, tác phẩm.
Phan Bội Châu (1867- 1940).
Sáng tác đầu năm 1914.
2. Đọc văn bản
3. Thể thơ:
Thất ngôn bát cú Đường luật.
II. Đọc - hiểu văn bản.
- biệt hiệu Sào Nam.
1. Hai câu đề
- Hào kiệt, phong lưu
Phong thái đường hoàng tự tin, ngang tàng bất khuất, hào hoa tài tử.
một tâm thế đẹp.
2. Hai câu thực
Đã khách không nhà trong bốn biển,
Lại người có tội giữa năm châu.

Ngữ văn 8
Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác
Tác giả: Phan Bội Châu
Tiết 57 văn bản:
i. Đọc - tìm hiểu chung.
1. Tác giả, tác phẩm.
Phan Bội Châu (1867- 1940).
Sáng tác đầu năm 1914.
2. Đọc văn bản
3. Thể thơ:
Thất ngôn bát cú Đường luật.
II. Đọc - hiểu văn bản.
- biệt hiệu Sào Nam.
1. Hai câu đề
- Hào kiệt, phong lưu
Phong thái đường hoàng tự tin, ngang tàng bất khuất, hào hoa tài tử.
một tâm thế đẹp.
2. Hai câu thực
Đã khách không nhà trong bốn biển,
Lại người có tội giữa năm châu.
- Cuộc đời đấu tranh đầy thăng trầm, sóng gió.
- Tâm hồn cao đẹp, giàu đức hi sinh.


Ngữ văn 8
Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác
Tác giả: Phan Bội Châu
Tiết 57 văn bản:
i. Đọc - tìm hiểu chung.
1. Tác giả, tác phẩm.
Phan Bội Châu (1867- 1940).
Sáng tác đầu năm 1914.
2. Đọc văn bản
3. Thể thơ:
Thất ngôn bát cú Đường luật.
II. Đọc - hiểu văn bản.
- biệt hiệu Sào Nam.
1. Hai câu đề
- Hào kiệt, phong lưu
Phong thái đường hoàng tự tin, ngang tàng bất khuất, hào hoa tài tử.
một tâm thế đẹp.
2. Hai câu thực
- Cuộc đời đấu tranh đầy thăng trầm, sóng gió.
- Tâm hồn cao đẹp, giàu đức hi sinh.
3. Hai câu luận
Bủa tay ôm chặt bồ kinh tế,
Mở miệng cười tan cuộc oán thù.
Phép đối:
Bủa tay
ôm chặt
bồ kinh tế
Mở miệng
cười tan
cuộc oán thù
ĐT
ĐT
Cụm DT
Hành động: quyết tâm
Tư thế: hiên ngang, ngẩng cao đầu.
ý chí: nung nấu căm thù
Khát vọng:Kinh bang tế thế.Cuộc chiến đấu chống thực dân Pháp và bè lũ tay sai bán nước

Ngữ văn 8
Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác
Tác giả: Phan Bội Châu
Tiết 57 văn bản:
i. Đọc - tìm hiểu chung.
1. Tác giả, tác phẩm.
Phan Bội Châu (1867- 1940).
Sáng tác đầu năm 1914.
2. Đọc văn bản
3. Thể thơ:
Thất ngôn bát cú Đường luật.
II. Đọc - hiểu văn bản.
- biệt hiệu Sào Nam.
1. Hai câu đề
- Hào kiệt, phong lưu
Phong thái đường hoàng tự tin, ngang tàng bất khuất, hào hoa tài tử.
một tâm thế đẹp.
2. Hai câu thực
- Cuộc đời đấu tranh đầy thăng trầm, sóng gió.
- Tâm hồn cao đẹp, giàu đức hi sinh.
3. Hai câu luận
Bủa tay ôm chặt bồ kinh tế,
Mở miệng cười tan cuộc oán thù.
a) So sánh
b) ẩn dụ
c) Hoán dụ
d) Lối nói khoa trương
(nói quá)
lối nói khoa trương (nói quá)
- Đối,

Ngữ văn 8
Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác
Tác giả: Phan Bội Châu
Tiết 57 văn bản:
i. Đọc - tìm hiểu chung.
1. Tác giả, tác phẩm.
Phan Bội Châu (1867- 1940).
Sáng tác đầu năm 1914.
2. Đọc văn bản
3. Thể thơ:
Thất ngôn bát cú Đường luật.
II. Đọc - hiểu văn bản.
- biệt hiệu Sào Nam.
1. Hai câu đề
- Hào kiệt, phong lưu
Phong thái đường hoàng tự tin, ngang tàng bất khuất, hào hoa tài tử.
một tâm thế đẹp.
2. Hai câu thực
- Cuộc đời đấu tranh đầy thăng trầm, sóng gió.
- Tâm hồn cao đẹp, giàu đức hi sinh.
3. Hai câu luận
Bủa tay ôm chặt bồ kinh tế,
Mở miệng cười tan cuộc oán thù.
lối nói khoa trương (nói quá)
- Đối,
Tư thế, tầm vóc của người tù lớn lao đến mức thần thánh.

Ngữ văn 8
Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác
Tác giả: Phan Bội Châu
Tiết 57 văn bản:
i. Đọc - tìm hiểu chung.
1. Tác giả, tác phẩm.
Phan Bội Châu (1867- 1940).
Sáng tác đầu năm 1914.
2. Đọc văn bản
3. Thể thơ:
Thất ngôn bát cú Đường luật.
II. Đọc - hiểu văn bản.
- biệt hiệu Sào Nam.
1. Hai câu đề
- Hào kiệt, phong lưu
Phong thái đường hoàng tự tin, ngang tàng bất khuất, hào hoa tài tử.
một tâm thế đẹp.
2. Hai câu thực
- Cuộc đời đấu tranh đầy thăng trầm, sóng gió.
- Tâm hồn cao đẹp, giàu đức hi sinh.
3. Hai câu luận
lối nói khoa trương (nói quá)
- Đối,
Tư thế, tầm vóc của người tù lớn lao đến mức thần thánh.
4. Hai câu kết.
Thân ấy vẫn còn, còn sự nghiệp,
Bao nhiêu nguy hiếm sợ gì đâu.

Ngữ văn 8
Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác
Tác giả: Phan Bội Châu
Tiết 57 văn bản:
i. Đọc - tìm hiểu chung.
1. Tác giả, tác phẩm.
Phan Bội Châu (1867- 1940).
Sáng tác đầu năm 1914.
2. Đọc văn bản
3. Thể thơ:
Thất ngôn bát cú Đường luật.
II. Đọc - hiểu văn bản.
- biệt hiệu Sào Nam.
1. Hai câu đề
- Hào kiệt, phong lưu
Phong thái đường hoàng tự tin, ngang tàng bất khuất, hào hoa tài tử.
một tâm thế đẹp.
2. Hai câu thực
- Cuộc đời đấu tranh đầy thăng trầm, sóng gió.
- Tâm hồn cao đẹp, giàu đức hi sinh.
3. Hai câu luận
lối nói khoa trương (nói quá)
- Đối,
Tư thế, tầm vóc của người tù lớn lao đến mức thần thánh.
4. Hai câu kết.
Thân ấy vẫn còn, còn sự nghiệp,
Bao nhiêu nguy hiểm sợ gì đâu.

Ngữ văn 8
Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác
Tác giả: Phan Bội Châu
Tiết 57 văn bản:
i. Đọc - tìm hiểu chung.
1. Tác giả, tác phẩm.
Phan Bội Châu (1867- 1940).
Sáng tác đầu năm 1914.
2. Đọc văn bản
3. Thể thơ:
Thất ngôn bát cú Đường luật.
II. Đọc - hiểu văn bản.
- biệt hiệu Sào Nam.
1. Hai câu đề
- Hào kiệt, phong lưu
Phong thái đường hoàng tự tin, ngang tàng bất khuất, hào hoa tài tử.
một tâm thế đẹp.
2. Hai câu thực
- Cuộc đời đấu tranh đầy thăng trầm, sóng gió.
- Tâm hồn cao đẹp, giàu đức hi sinh.
3. Hai câu luận
lối nói khoa trương (nói quá)
- Đối,
Tư thế, tầm vóc của người tù lớn lao đến mức thần thánh.
4. Hai câu kết.
Thân ấy vẫn còn, còn sự nghiệp,
Bao nhiêu nguy hiểm sợ gì đâu.
- Tư thế: hiên ngang của con người đứng cao hơn hoàn cảnh.
- ý chí: gang thép.
- Tinh thần: lạc quan, tự tin, coi thường nguy hiểm.

Ngữ văn 8
Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác
Tác giả: Phan Bội Châu
Tiết 57 văn bản:
i. Đọc - tìm hiểu chung.
1. Tác giả, tác phẩm.
Phan Bội Châu (1867- 1940).
Sáng tác đầu năm 1914.
2. Đọc văn bản
3. Thể thơ:
Thất ngôn bát cú Đường luật.
II. Đọc - hiểu văn bản.
- biệt hiệu Sào Nam.
1. Hai câu đề
- Hào kiệt, phong lưu
Phong thái đường hoàng tự tin, ngang tàng bất khuất, hào hoa tài tử.
một tâm thế đẹp.
2. Hai câu thực
- Cuộc đời đấu tranh đầy thăng trầm, sóng gió.
- Tâm hồn cao đẹp, giàu đức hi sinh.
3. Hai câu luận
lối nói khoa trương (nói quá)
- Đối,
Tư thế, tầm vóc của người tù lớn lao đến mức thần thánh.
4. Hai câu kết.
- Tư thế: hiên ngang của con người đứng cao hơn hoàn cảnh.
- ý chí: gang thép.
- Tinh thần: lạc quan, tự tin, coi thường nguy hiểm.
III. Tổng kết.
1. Nghệ thuật.
bài tập trắc nghiệm
a) Giọng điệu hào hùng, lãng mạn mang tính sử thi.
b) Vận dụng nhuần nhuyễn thể thơ thất ngôn bát cú.
c) Sử dụng phép đối chặt chẽ làm cho tầm vóc của nhân vật
trữ tình trở nên lớn lao kì vĩ.
d) Cả a, b, c đều đúng.
Dòng nào nêu đầy đủ nét nghệ thuật mang lại thành
công cho bài thơ?

Ngữ văn 8
Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác
Tác giả: Phan Bội Châu
Tiết 57 văn bản:
i. Đọc - tìm hiểu chung.
1. Tác giả, tác phẩm.
Phan Bội Châu (1867- 1940).
Sáng tác đầu năm 1914.
2. Đọc văn bản
3. Thể thơ:
Thất ngôn bát cú Đường luật.
II. Đọc - hiểu văn bản.
- biệt hiệu Sào Nam.
1. Hai câu đề
- Hào kiệt, phong lưu
Phong thái đường hoàng tự tin, ngang tàng bất khuất, hào hoa tài tử.
một tâm thế đẹp.
2. Hai câu thực
- Cuộc đời đấu tranh đầy thăng trầm, sóng gió.
- Tâm hồn cao đẹp, giàu đức hi sinh.
3. Hai câu luận
lối nói khoa trương (nói quá)
- Đối,
Tư thế, tầm vóc của người tù lớn lao đến mức thần thánh.
4. Hai câu kết.
- Tư thế: hiên ngang của con người đứng cao hơn hoàn cảnh.
- ý chí: gang thép.
- Tinh thần: lạc quan, tự tin, coi thường nguy hiểm.
III. Tổng kết.
1. Nghệ thuật.
2. Nội dung.
VI. Luyện tập.
Giải ô chữ
1
B ủ a t a y
S à o n a m
H à o k i ệ t
Q u ả n g đ ô n g
P h o n g l ư u
C ư ờ i t a n
N g ụ c t r u n g t h ư
2
3
4
5
6
7
Câu 1: Từ diễn tả hoạt động mở rộng vòng tay để ôm lấy?
y
B
Câu 2: Biệt hiệu của Phan Bội Châu?
a
n
Câu 3: Hai từ thể hiện Phan Bội Châu là người có tài năng, chí khí?
i
Ê
Câu 4: Tên nhà tù mà Phan Bội Châu bị giam?
a
u
Câu 5: Từ chỉ dáng vẻ lịch sự, phong thái ung dung đường hoàng của Phan Bội Châu?
ư
Câu 6: Từ thể hiện rõ nhất tinh thần lạc quan của Phan Bội Châu trong nhà ngục Quảng Đông?
ơ
c
Câu 7: Tên của tác phẩm trong đó có bài thơ: " Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác"?
c
Kính chúc sức khỏe các thầy cô và các em!
[Ẩn quảng cáo]