Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

VBQPPL khác biệt với văn bản cá biệt như thế nào? Đặc trưng cơ bản để phân biệt quy tắc xử sự chung với xử sự riêng là gì? Cho ví dụ minh họa.

Lượt xem:11677|Tải về:76|Số trang:2 | Ngày upload:13/12/2012

VBQPPL khác biệt với văn bản cá biệt như thế nào? Đặc trưng cơ bản để phân biệt quy tắc xử sự chung với xử sự riêng là gì? Cho ví dụ minh họa.