/17

Về Xuân Diệu

Upload: VukhungTran.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 710|Tải về: 2

VĂN HọCXuân diệu (1916 - 1985)I- Kiến thức cơ bản (trình bày nh SGK-11)II- Ôn tập (tham khảo bài giảng cũ, bài giảng ...) 1- Giới thiệu ngắn gọn về c/đ con người của Xuân Diệu (SGK) 2- Những nét chính trong sự nghiệp thơ văn của Xuân Diệu (Đề thi ĐH khối D 2005 - 200

[Ẩn quảng cáo]