/6

véc tơ

Upload: PhuongLe.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 410|Tải về: 2

CHUYÊN ĐỀ : VÉC TƠ Dạng 01 - Chứng Minh Một Đẳng Thức Vectơ Phương pháp: Ta có thể sử dụng các phương pháp sau 1. Biển đổi vế trái thành vế phải hay ngược lại. 2. Biến đổi đẳng thức cần chứng minh tương đương với một đẳng thức hiển nhiên đúng. 3. Biến đổi một đẳng thức vectơ cho trước tới một đẳng

[Ẩn quảng cáo]