/3

Ví dụ về so sánh thuế thu nhập cá nhân năm 2008 và 2009

Upload: LeThiLien.dokovn|Ngày: 04/03/2013|Lượt xem: 459|Tải về: 2

VÍ DỤ SO SÁNH THUẾ VÀ THU NHẬP GIỮA HAI NĂM 2008 VÀ 2009 Ngoài giờ Khác Mã NV Tổng thu nhập được giảm trừ Thu nhập chịu thuế Lương cơ bản trước thuế Tổng thu nhập trước thuế 5% BHXH,1% BHYT, 1% BHTN (phần đóng góp của NV) ThưởngNămPhụ cấp Thu nhập miễn th

[Ẩn quảng cáo]