/4

Vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ

Upload: LeXuanLinhToan.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 770|Tải về: 11

VỊ TRÍ ĐỊA LÝ VÀ PHẠM VI LÃNH THỔ.Ý NGHĨA CỦA NÓ ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA ĐẤT NƯỚC1.1.1. Vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ a. Trên đất liền- Vị trí: Nước ta nằm ở rìa Đông của bán đảo Đông Dương; phía Bắc giáp với Trung Quốc; phía Tây giáp với Lào và Cămpuchia; phía Đông là biển Đông t

[Ẩn quảng cáo]