Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

VỊNH KHOA THI HƯƠNG

Lượt xem:655|Tải về:3|Số trang:9 | Ngày upload:10/11/2012

Hãy phân tích bài thơ "Vịnh khoa thi Hương" của Tú XươngBài làmTú Xương sinh năm 1870, đến năm 15 tuổi đã bắt đầu đi thi. Khoa Ất Dậu 1885, không đỗ. Khoa Mậu Tí 1888, khoa Tân Mão 1891 đều hỏng. Khoa Giáp Ngọ 1894, chỉ đỗ tú tài, năm đó 24 tuổi và từ đó đã chính thức thành tên là Tú Xương. "Thi không ăn ớt thế mà cay". Tú Xương còn vác lều chõng thi tiếp 4 khoa nữa: Khoa Đinh Dậu 1897, khoa Canh Tí 1900, Khoa Quý Mão (1903) và khoa Bính Ngọ 1906. Nguyễn Tuân nói: "Thế rồi Tú Xương mất vào đầu năm sau (1907). Tức là Tú Xương thi chết thôi, thi cho đến chết mới thôi"."Một việc văn chương thôi cũng nhảm,Trăm năm thân thế có ra gì?".                                              (Buồn thi hỏng)Khoa thi Đinh Dậu đối với Tú Xương có một ý nghĩa đặc biệt: nhiều hăm hở và hi...