/16

VIOLYMPIC (08 - 09)(đừng bỏ qua)

Upload: ÑgüÿeñVañHuñg.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 196|Tải về: 0

 CHƯƠNG I   1.Cho  vuông tại A, có ; BC = 72. Độ dài đoạn AB là: A. 35,81 B. 31,85 C. 35,18 D. 38,15 2.Cho  vuông tại A, đường phân giác AD, đường cao AH. Biết BD = 7,5cm và DC = 10cm. Khi đó AH = ……….cm.

[Ẩn quảng cáo]