/17

Xã hội học. Lý thuyết và Lịch sử. Đề cương ôn tập

Upload: NguyenThiDuyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 606|Tải về: 4

ĐẠI HỌC MỞ TP.HCMKHOA XÃ HỘI HỌCĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TỐT NGHIỆP HỌC LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC*************1.  THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN HỌC1.1 Tên môn học : Lý thuyết và lịch sử xã hội học1.2 Trình độ Đại học / Cao đẳng : Đại học 1.3 Ngành / Chuyên ngành : Xã hội học1.4 Khoa / Ban / Trung tâm phụ trách : Khoa Xã hội học1.6 Yêu cầu đối với môn học :Điều kiện tiên quyết : Nhập môn xã hội học1.7 Yêu cầu đối với sinh viên: Nắm tốt các vấn đề và khái niệm cơ bản của môn Nhập môn Xã hội học, điển hình như: đối tượng nghiên cứu xã hội học, hai khuynh hướng lớn về đối tượng của xã hội học, nhãn quan xã hội học, tư tưởng của một số nhà xã hội học tiền phong, khuynh hướng, cấp độ và lý thuyết cơ bản trong nghiên cứu xã...