/17

Xã hội học. Lý thuyết và Lịch sử. Đề cương ôn tập

Upload: NguyenThiDuyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 988|Tải về: 4

ĐẠI HỌC MỞ TP.HCMKHOA XÃ HỘI HỌCĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TỐT NGHIỆP HỌC LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC*************1.  THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN HỌC1.1 Tên môn học : Lý thuyết và lịch sử xã hội học1.2 Trình độ Đại học / Cao đẳng : Đại học 1.3 Ngành / Chuyên ngành : Xã hội học1.4 Khoa / Ban / Trung tâm phụ trác

[Ẩn quảng cáo]