/3

Xã hội Việt Nam dưới triều Nguyễn...

Upload: TuyetNhungDoan.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 2499|Tải về: 16

Xã hội Việt Nam dưới triều Nguyễn là “một xã hội đang lên cơn sốt trầm trọng”: Thời Nguyễn, chế độ sở hữu ruộng đất công đã suy yếu nhiều. Nạn chấp chiếm ruộng đất của địa chủ ngày càng trầm trọng. Sách Minh Mạng chính yếu cho biết vào năm 1840 tại tỉnh Gia Định ”không có ruộng công, các nhà giàu đã

[Ẩn quảng cáo]