Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/77

Xây dựng bộ sưu tập tư liệu video dạy học môn Địa Lí ở trường THCS

Lượt xem:912|Tải về:15|Số trang:77 | Ngày upload:09/11/2012

MỤC LỤCTrangA. Phần mở đầu41. Lí do chọn đề tài42. Mục đích nghiên cứu53. Đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu54. Giới hạn của đề tài55. Lịch sử nhiên cứu.66. Phương pháp nghiên cứu7B. Phần nội dung9Chương 1: Một số vấn đề lý luận về thiết bị dạy học môn địa lí911. Khái niệm về phương tiện dạy học và phim video 91.1.1. Khái niệm về phương tiện dạy học91.1.2. Khái niệm về video101.1.3. Vai trò của video trong dạy học địa lí111.2. Đặc điểm tâm lí và nhận thức của học sinh THCS151.3. Cấu trúc, nội dung chương trình địa lí THCS171.4. Thực trạng sử dụng phim video trong dạy học địa lí ở trường THCS hiện nay191.4.1. Tình hình trang bị phim video cho dạy học địa lí191.4.2. Tình hình sử dụng phim video cho dạy học địa lí20Chương 2: Cách xây dựng bộ sưu tập tư liệu video môn địa lí222.1. Những yêu cầu của một phim...