/106

Xây dựng và thực hiện 5s

Upload: ThinNguyenVan.dokovn|Ngày: 22/02/2013|Lượt xem: 470|Tải về: 5

1 XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN 5S 5S là gì?2 5S Nghĩa Yêu cầu S1 Sàng lọc Phân loại những thứ cần thiết và không cần thiết Loại bỏ những thứ không cần thiết S2 Sắp xếp Sắp xếp đúng vật, đúng chỗ, và có đánh số ký hiệu Dễ tìm, dễ thấy S3 Sạch sẽ Giữ gìn nơi làm việc, thiết bị, dụng cụ luôn sạch sẽ S4 Săn sóc Duy trì 3S (Sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ) mọi lúc mọi nơi S5 Sẵn sàng Rèn luyện việc tuân thủ 3S một cách tự giác, tự nguyện 5 S (Clearing-up) (Organizing) (Cleaning) (Standardizing) (Susta