/3

XENLULOZO

Upload: NguyenThiDuyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1657|Tải về: 2

XENLULOZƠI. Trạng thái thiên nhiên Xenlulozơ là thành phần chính tạo nên lớp màng tế bào thực vật,giúp cho các mô thực vật có độ bền cơ học và tính đàn hồi.Xenlulozơ có nhiều trong bông (khoảng 98% xenlulozơ) ,trong các loại sợi đay,gai,tre,nứa... trong gỗ có khoảng 40-50% xenlulozơ.II. Tính chất vật lí của xenlulozơ Xenlulozơ là chất rắn,có dạng sợi,màu trắng,không mùi.Xenlulozơ không tan trong nước và các chất hữu cơ như ete,rượu,benzen...Nhưng tan trong gnuowcs Svayde (dung dịch amoniac chứa đồng (II) hiđroxit)III. Cấu tạo phân tử của xenlulozơTương tự tinh bột,phân tử xenlulozơ cũng gồm nhiều gốc glucozơ kết hợp với nhau và có công thức phân tử .Khác với tinh bột,phân tử xenlulozơ có cấu tạo mạch không phân nhánh và khối lượng phân tử rất lớn,khoảng 1700000 - 2400000 đ.v.C (đối với xenlulozơ) của bông).Qua nghiên cứu phản ứng este hóa xenlulozơ,người ta thấy mỗi gốc glucozơ ( có ba nhóm hiđroxyl.Phân tử xenlulozơ...