Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Xếp loại Đảng Viên (st)

Lượt xem:228|Tải về:0|Số trang:2 | Ngày upload:09/11/2012

ĐẢNG ỦY XÃ CƯMÔTCHI BỘ TRƯỜNG THCS NGÔ MÂY------(------ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CưMôt, ngày 18 tháng 11 năm 2010BẢN TỰ KIỂM ĐIỂMĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊNHọ và tên: Võ Quang Hòa.Chức vụ hiện nay: Giáo viên.Đảng viên sinh hoạt tại chi bộ trường THCS Ngô Mây – Đảng Ủy xã CưMôt.I. ĐẢNG VIÊN KIỂM ĐIỂMTư tưởng chính trị:Lập trường, tư tưởng vững vàng, luôn chấp hành đúng quan điểm, đường lối, nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.Không ngừng học tập để nâng cao kiến thức về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ. Thực hiện nghiêm túc cuộc vận động hai không với 4 nội dung trong giáo dục, thực hiện và tuyên truyền cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.Về phẩm chất đạo đức lối sống:Luôn tự ý thức thực hành tiết kiệm chống lãng phí theo tấm gương đạo đức Hồ...