/4

Ý NGHĨA NHAN ĐỀ

Upload: ThuyNguyen.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 329|Tải về: 1

Ý NGHĨA NHAN ĐỀ MỘT SỐ TÁC PHẨM TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 91.Bài thơ “Đồng chí” của Chính Hữu - Đồng chí là tên gọi của một tình cảm mới,đặc biệt xuất hiện và phổ biến trong những năm cách mạng và kháng chiến. - Tên bài thơ gợi chủ đề tác phẩm: viết về tình đồng chí ở những người lính trong chống Pháp- những con người nông dân ra lính. Với họ tình đồng chí là một tình cảm mới mẻ. - Tình đồng chí là cốt lõi,là bản chất sâu xa của sự gắn bó giữa những người lính cách mạng, trong bài thơ tác giả đã tập trung làm nổi bật nội dung này. - Là nốt nhấn và là lời khẳng định về tình đồng chí.2.Bài thơ “Bài thơ về tiểu đội xe không kính” của Phạm Tiến Duật: - Nhan đề làm nổi bật một hình ảnh rất độc đáo của toàn bài...