Tìm Kiếm:

Bài tập Tình huống Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về khoáng sản

Bài tập Tình huống Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về khoáng sản

Đọc:3195Ngày tạo:11/08/2012Download:15

bt tình huống dài 18 trang: xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về khoáng sảnlời mở đầukhoáng sản là tài nguyên không tái tạo được, là tài sản quan trọng của quốc gia, phải được

Thêm vào bộ sưu tập

Tình huống xứ lý, kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ văn hóa và ngành nghề có liên quan, ảnh hưởng đến môi trường văn hóa

Đọc:1224Ngày tạo:16/05/2013Download:9

1 Tác phẩm Hồ Chí Minh và văn kiện Đảng Cộng sản việt nam về chính trị Câu 1. Tư tưởng về cán bộ và công tác cán bộ của Hồ Chí Minh thông qua các tác phẩm Đường cách mệnh, Sửa đổi lối làm việc, Di

Thêm vào bộ sưu tập

Hoàn thiện pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em

Đọc:895Ngày tạo:05/03/2012Download:7

mục lục mở đầu 1 chương i: một số vấn đề lý luận về quyền trẻ em và vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em 3 1.1. quyền trẻ em và vấn đề bảo vệ quyền trẻ em 3 1.2. vi phạm hành chính tr

Thêm vào bộ sưu tập

Hoàn thiện pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em

Đọc:464Ngày tạo:29/01/2012Download:0

mục lục mở đầu 1 chương i: một số vấn đề lý luận về quyền trẻ em và vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em 3 1.1. quyền trẻ em và vấn đề bảo vệ quyền trẻ em 3 1.2. vi phạm hành chính tr

Thêm vào bộ sưu tập

Hoàn thiện pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em

Đọc:246Ngày tạo:16/10/2012Download:0

mục lục mở (r)çu 1 chương i: một số vên (r)ò lý luën vị quyòn trợ em và vi phạm hành chýnh trong lünh vực bảo vử quyòn trợ em 3 1.1. quyòn trợ em và vên (r)ò bảo vử quyòn trợ em 3 1.2. vi phạm hành ch

Thêm vào bộ sưu tập

Hoàn thiện pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em

Đọc:213Ngày tạo:16/07/2012Download:0

mục lục mở (r)çu 1 chương i: một số vên (r)ò lý luën vị quyòn trợ em và vi phạm hành chýnh trong lünh vực bảo vử quyòn trợ em 3 1.1. quyòn trợ em và vên (r)ò bảo vử quyòn trợ em 3 1.2. vi phạm hành ch

Thêm vào bộ sưu tập

Hoàn thiện pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em

Đọc:168Ngày tạo:17/07/2012Download:0

mục lục mở (r)çu 1 chương i: một số vên (r)ò lý luën vị quyòn trợ em và vi phạm hành chýnh trong lünh vực bảo vử quyòn trợ em 3 1.1. quyòn trợ em và vên (r)ò bảo vử quyòn trợ em 3 1.2. vi phạm hành ch

Thêm vào bộ sưu tập

Bài tập Tình huống và đáp án Vi phạm quy định của Nhà nước về quản lý tài chính

Đọc:3031Ngày tạo:11/08/2012Download:28

bt dài 26 trang:phần i. lời mở đầulịch sử phát triển xã hội loài người cho thấy rõ có ba yếu tố nổi lên rõ nét, đó là tri thức, lao động và quản lý. trong ba yếu tố này, quản lý là sự kết hợp giữa tri

Thêm vào bộ sưu tập

Tiểu luận: tình huống có thực về tình trạng vi phạm pháp luật trong lĩnh vực ban hành văn bản quản lý sai thẩm quyền, chức năng

Đọc:64Ngày tạo:20/01/2014Download:0

Pháp luật là hệ thống các quy phạm (quy tắc hành vi hay quy tắc ứng xử) có tính chất bắt buộc chung và được thực hiện lâu dài nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội, do Nhà nước ban hành hoặc thừa nhận,

Thêm vào bộ sưu tập

Vi phạm hành chính trong lĩnh vực KDBH - Hành vi và hình phạt áp dụng

Đọc:13Ngày tạo:20/01/2014Download:0

Những hành vi vi phạm hành chính nào có thể bị xử phạt? . 1. Sửa chữa, gian dối hoặc giả mạo các tài liệu trong hồ sơ xin cấp phép. . 2. Sửa chữa, gian dối hoặc giả mạo các tài liệu trong hồ sơ xin m

Thêm vào bộ sưu tập

Đánh giá quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính hiện hành.

Đọc:274Ngày tạo:11/08/2012Download:4

đánh giá quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính hiện hành

Thêm vào bộ sưu tập

Đánh giá những quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính hiện hành.

Đọc:260Ngày tạo:11/08/2012Download:1

đánh giá quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính hiện hành

Thêm vào bộ sưu tập

Bài tập lớn I. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002

Đọc:287Ngày tạo:11/08/2012Download:0

xử phạt vi phạm hành chính là một dạng hoạt động áp dụng luật hành chính, là quá trình các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền căn cứ vào pháp luật, tính chất, mức độ vi phạm, nhân thân người vi phạ

Thêm vào bộ sưu tập

Các biện pháp xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và thực tiễn thi hành

Đọc:1523Ngày tạo:28/02/2012Download:13

t lời mở đầu rong mấy thập kỷ qua, môi trường ngày càng có chiều hướng biến đổi phức tạp. chất lượng không khí, nguồn nước, tài nguyên, hệ sinh thái... nhiều nơi ở mức báo động. ô nhiễm môi trường và

Thêm vào bộ sưu tập

Các biện pháp xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và thực tiễn thi hành

Đọc:413Ngày tạo:26/10/2012Download:1

t lời mở đầu rong mấy thập kỷ qua, môi trường ngày càng có chiều hướng biến đổi phức tạp. chất lượng không khí, nguồn nước, tài nguyên, hệ sinh thái... nhiều nơi ở mức báo động. ô nhiễm môi trường và

Thêm vào bộ sưu tập

Các biện pháp xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và thực tiễn thi hành

Đọc:342Ngày tạo:11/08/2012Download:2

lời mở đầurong mấy thập kỷ qua, môi trường ngày càng có chiều hướng biến đổi phức tạp. chất lượng không khí, nguồn nước, tài nguyên, hệ sinh thái . nhiều nơi ở mức báo động. ô nhiễm môi trường và áp l

Thêm vào bộ sưu tập

Các biện pháp xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và thực tiễn thi hành

Đọc:239Ngày tạo:16/10/2012Download:4

t lời mở đầu rong mấy thập kỷ qua, môi trường ngày càng có chiều hướng biến đổi phức tạp. chất lượng không khí, nguồn nước, tài nguyên, hệ sinh thái... nhiều nơi ở mức báo động. ô nhiễm môi trường và

Thêm vào bộ sưu tập

Các biện pháp xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và thực tiễn thi hành

Đọc:229Ngày tạo:16/07/2012Download:2

t lời mở đầu rong mấy thập kỷ qua, môi trường ngày càng có chiều hướng biến đổi phức tạp. chất lượng không khí, nguồn nước, tài nguyên, hệ sinh thái... nhiều nơi ở mức báo động. ô nhiễm môi trường và

Thêm vào bộ sưu tập

Các biện pháp xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và thực tiễn thi hành

Đọc:182Ngày tạo:16/07/2012Download:2

t lời mở đầu rong mấy thập kỷ qua, môi trường ngày càng có chiều hướng biến đổi phức tạp. chất lượng không khí, nguồn nước, tài nguyên, hệ sinh thái... nhiều nơi ở mức báo động. ô nhiễm môi trường và

Thêm vào bộ sưu tập

Bài tập tình huống "Xử lý tình huống trong hoạt động quản lý Nhà nước của chính quyền cơ sở về dân tộc thiểu số trên địa bàn Huyện Đắk Đoa"

Đọc:1448Ngày tạo:11/08/2012Download:0

bt tình huống dài 24 trang:mở bàivấn đề dân tộc và tôn giáo là một vấn đề có ý nghĩa chiến lược của cách mạng xã hội chủ nghĩa. dân tộc, tôn giáo vừa là sản phẩm của quá trình phát triển lâu dài của l

Thêm vào bộ sưu tập