Tìm Kiếm:

bài thực hành vật lí lớp 10

bài thực hành vật lí lớp 10

Đọc:1786Ngày tạo:11/08/2012Download:1

báo cáo thực hàn

Thêm vào bộ sưu tập

Bản Chất Vật Lí Trong Các Bài Tập Định Tính ở Phần Cơ Học Lớp 10

Đọc:462Ngày tạo:11/08/2012Download:1

bản chất vật lí trong các bài tập định tính ở phần cơ học lớp 10

Thêm vào bộ sưu tập

bài thực hành xưởng

Đọc:612Ngày tạo:29/01/2012Download:0

bài 1: nội dung an toàn điện i. nội quy xưởng (10 nội quy) ii. an toàn dòng điện 1. tác dụng dòng điện (i) khi đi qua cơ thể người. a. kích thích: phần lớn những tai nạn về điện gây chết người đều do

Thêm vào bộ sưu tập

bài thực hành xưởng

Đọc:224Ngày tạo:26/10/2012Download:0

bài 1: nội dung an toàn điện i. nội quy xưởng (10 nội quy) ii. an toàn dòng điện 1. tác dụng dòng điện (i) khi đi qua cơ thể người. a. kích thích: phần lớn những tai nạn về điện gây chết người đều do

Thêm vào bộ sưu tập

Phương pháp hướng dẫn làm các bài thực hành phần Địa lý tự nhiên lớp 10 THPT tỉnh Thái Nguyên theo hướng tích cực

Đọc:747Ngày tạo:11/08/2012Download:0

đề tài: phương pháp hướng dẫn làm các bài thực hành phần địa lý tự nhiên lớp 10 thpt tỉnh thái nguyên theo hướng tích cựcmục lụcmở đầu 11. lý do chọn đề tài . 12. mục đích nghiên cứu . 23. nhiệm vụ ng

Thêm vào bộ sưu tập

Phương pháp hướng dẫn làm các bài thực hành phần địa lý tự nhiên lớp 10 THPT Tỉnh Thái Nguyên theo hướng tích cực

Đọc:93Ngày tạo:17/07/2013Download:0

Phương pháp hướng dẫn làm các bài thực hành phần địa lý tự nhiên lớp 10 THPT Tỉnh Thái Nguyên theo hướng tích cực

Thêm vào bộ sưu tập

Phương pháp hướng dẫn làm các bài thực hành phần Địa lý tự nhiên lớp 10 THPT tỉnh Thái Nguyên theo hướng tích cực

Đọc:73Ngày tạo:15/11/2013Download:1

thực trạng giảng dạy trong nhà trường cho thấy thực hành hiện vẫn là khâu yếu, chưa được quan tâm đầy đủ dẫn tới kết quả học tập của học sinh chưa tương xứng với yêu cầu. Đây chính là tình hình chung

Thêm vào bộ sưu tập

Phương pháp hướng dẫn làm các bài thực hành phần địa lý tự nhiên lớp 10 thpt tỉnh thái nguyên theo hướng tích cực

Đọc:59Ngày tạo:15/11/2013Download:0

. Đặc trưng nổi bật của công nghệ dạy học là sự định lượng hoá mục tiêu dạy học để việc dạy học trở thành đối tượng có thể quan sát, hệ thống hoá được, trong đó nội dung dạy học bắt đầu được tổ chức t

Thêm vào bộ sưu tập

Nghiên cứu lựa chọn chương trình, hoàn thiện nội dung và phương pháp tổ chức thực hành một số bài thí nghiệm vật lí đại cương nhằm nâng cao chất lượng

Đọc:320Ngày tạo:13/08/2012Download:0

mục lục trang mở đầu .....51. lý do chọn đề tài ..52. tổng quan vấn đề nghiên cứu .....63. mục đích- nhiệm vụ nghiên cứu ...74. giả thuyết khoa học.....85. phương pháp nghiên cứu .....86. đóng góp của

Thêm vào bộ sưu tập

Rèn luyện khả năng làm thí nghiệm thực hành vật lý cho HS lớp 6

Đọc:949Ngày tạo:11/08/2012Download:1

lí do chọn sáng kiến kinh nghiệm giáo dục trung học cơ sở nhằm giúp học sinh củng cố và phát triển những kết quả của giáo dục tiểu học, có trình độ học vấn phổ thông cơ sở và những hiểu biết ban đầ

Thêm vào bộ sưu tập

Phương pháp giảng dạy loại bài thực hành trong giảng dạy phần Động vật học 7.

Đọc:898Ngày tạo:11/08/2012Download:0

1. lí do chọn đề tài: - giúp học sinh học tốt các loại bài thực hành trong giảng dạy động vật học 7, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn ở trường thcs thị trấn.2. đối tượng, phương pháp ngh

Thêm vào bộ sưu tập

BÀI TẬP THỰC HÀNH EVIEWS

Đọc:1724Ngày tạo:15/01/2013Download:17

bộ giáo dục và đào tạo  trường đại học kinh tế tp. hcm bộ môn: kinh tế lượng bài tập thực hành eviews ( số mẫu: 3001- 3100 ) svth : bùi thị nhàn k29 l26 gvhd : vũ bích liên tp. ngày 30 tháng 5 năm

Thêm vào bộ sưu tập

Dạy một bài thực hành nói trong chương trình tiếng Anh lớp 8

Đọc:489Ngày tạo:11/08/2012Download:0

3- lí do chọn đề tài : tiếng anh là một công cụ vô cùng quan trọng trong đời sống xã hội hiện đại không những thế nó còn là công cụ tạo điều kiện hoà nhập với cộng đồng quốc tế và khu vực nó giúp chú

Thêm vào bộ sưu tập

RÈN LUYỆN KĨ NĂNG ĐỊA LÍ QUA HƢỚNG DẪN HỌC SINH LÀM CÁC BÀI THỰC HÀNH TRONG SÁCH GIÁO KHOA ĐỊA LÍ 12 THPT TỈNH THÁI NGUYÊN

Đọc:99Ngày tạo:15/11/2013Download:0

Hệ thống kiến thức tàng trữ trong SGK Địa lí 12 rất lớn. Hệ thống kiến thức này tồn tại song song với hệ thống kĩ năng địa lí có trong chương trình. Vì vậy nói đến hệ thống kiến thức địa lí bao giờ cũ

Thêm vào bộ sưu tập

Rèn luyện kĩ năng địa lí qua hướng dẫn học sinh làm các bài thực hành trong sách giáo khoa Địa lí 12 THPT tỉnh Thái Nguyên

Đọc:69Ngày tạo:15/11/2013Download:0

Hệ thống kiến thức tàng trữ trong SGK Địa lí 12 rất lớn. Hệ thống kiến thức này tồn tại song song với hệ thống kĩ năng địa lí có trong chương trình. Vì vậy nói đến hệ thống kiến thức địa lí bao giờ cũ

Thêm vào bộ sưu tập

Sáng kiế kinh nghiệm: Phương pháp giảng dạy loại bài thực hành trong giảng dạy phần Động vật học 7.

Đọc:48Ngày tạo:15/11/2013Download:0

Như chúng ta đã biết, Sinh học nói chung và động vật học nói riêng là môn khoa học thực nghiệm, lấy quan sát và thí nghiệm làm phương pháp nghiên cứu chủ yếu. Vì vậy, trong giảng dạy môn Sinh học thì

Thêm vào bộ sưu tập

Rèn kĩ năng thực hành thí nghiệm phần điện học cho học sinh thông qua dạy-học vật lí 9 trường thcs ninh điền

Đọc:605Ngày tạo:11/08/2012Download:1

1. lí do chọn đề tài: nghị quyết hội nghị lần thứ 2 của ban chấp hành trung ương khóa viii về những giải pháp chủ yếu trong giáo dục và đào tạo đã chỉ rõ: “ đổi mới mạnh mẽ phương pháp giáo dục, đào

Thêm vào bộ sưu tập

bài tập thực hành kinh tế lượng

Đọc:798Ngày tạo:11/08/2012Download:9

de tai kinh te luong n

Thêm vào bộ sưu tập

Bài tập thực hành kế toán 1

Đọc:383Ngày tạo:11/08/2012Download:7

hạch toán 50 nghiệp vụ kế toán phát sinh.xí nghiệp may mũ xuất khẩu hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên và tính thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ. phương pháp tính giá vốn h

Thêm vào bộ sưu tập

Bài thực hành mạng máy tính

Đọc:277Ngày tạo:11/08/2012Download:0

bài thực hành mạng máy tính

Thêm vào bộ sưu tập