Tìm Kiếm:

Bất bình đẳng giới ở Việt Nam hiện nay

Bất bình đẳng giới ở Việt Nam hiện nay

Đọc:885Ngày tạo:13/08/2012Download:7

mở đầu1. lý do chọn đề tàitheo số liệu thống kê của quỹ dân số liên hợp quốc (unfp), dân số thế giới đã lên đến 6,5 tỉ người (năm 2005). mỗi ngày có hơn 70.000 nữ thanh thiếu niên kết hôn và khoảng 40

Thêm vào bộ sưu tập

Thực trạng thi hành Luật Bình đẳng giới ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Đọc:638Ngày tạo:13/08/2012Download:16

[font=times new roman]mở đầu1. tính cấp thiết của đề tàitrong thời gian gần đây vấn đề bình đẳng giới đang được cả cộng đồng quốc tế đặc biệt quan tâm. bởi vì thực tế tình trạng bất bình đẳng giới đã

Thêm vào bộ sưu tập

Thực trạng thi hành luật bình đẳng giới ở việt nam trong giai đoạn hiện nay

Đọc:558Ngày tạo:11/08/2012Download:7

mục lụctrangmở đầu 11. tính cấp thiết của đề tài 12. mục đích và nhiệm vụ của đề tài 23. phạm vi nghiên cứu của đề tài 24. phương pháp nghiên cứu 35. kết cấu của đề tài 3chương 1. cơ sở lí luận về bìn

Thêm vào bộ sưu tập

Bình Đẳng Giới Trong Lao Động Việc Làm Ở Việt Nam Trong Giai Đoạn Hiện Nay

Đọc:446Ngày tạo:11/08/2012Download:12

lời mở đầutừ năm 1986, nền kinh tế việt nam đi vào giai đoạn đổi mới toàn diện. dưới tác động của các chính sách kinh tế xã hội mới, nhiều biến đổi to lớn đã diễn ra có ảnh hưởng sâu rộng đến nguồn nh

Thêm vào bộ sưu tập

Vai trò của gia đình trong việc nhận thức và thực hiện bình đẳng giới hiện nay ở Việt Nam

Đọc:750Ngày tạo:11/08/2012Download:8

vai trò của gia đình trong việc nhận thức và thực hiện bình đẳng giới hiện nay ở việt na

Thêm vào bộ sưu tập

Tiểu luận: Vai trò của gia đình trong việc nhận thức và thực hiện bình đẳng giới hiện nay ở Việt Nam

Đọc:0Ngày tạo:26/03/2014Download:0

Gia đình là tế bào của xã hội. Tế bào có vững chắc thì xã hội mới phát triển một cách ổn định. Trong mỗi chúng ta đều chịu ảnh hưởng rất lớn từ sự giáo dục của gia đình trên nhiều góc độ như: tính các

Thêm vào bộ sưu tập

vấn đề bình đẳng giới giữa trẻ em trai và trẻ em gái trong gia đình ở Việt Nam hiện nay

Đọc:922Ngày tạo:11/08/2012Download:5

bố cục bài bao gồm: lời mở đầu 1nội dung 1i. một số khái niệm 11. khái niệm bình đẳng giới 12. khái niệm bình đẳng giới trong gia đình 1ii. những nội dung cơ bản của bình đẳng giới giữa trẻ em trai và

Thêm vào bộ sưu tập

Bất bình đẳng giới trong gia đình ở nông thôn tại xã Nga Giáp, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa hiện nay

Đọc:3831Ngày tạo:20/03/2012Download:20

phần mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài bất bình đẳng giới là vấn đề xuất hiện rất lâu trong lịch sử loài người. đặc biệt ở nước ta bất bình đẳng giới diễn ra mạnh mẽ ở cỏc vựng nông thôn, chủ yếu là

Thêm vào bộ sưu tập

Bình đẳng về giới trong gia đình ở nông thôn đồng bằng sông Hồng hiện nay

Đọc:613Ngày tạo:17/04/2012Download:1

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài ngày nay, sự tiến bộ của con người được xem là tiêu chuẩn cao nhất của phát triển xã hội. sự phát triển xã hội đòi hỏi phải đem lại công bằng, bình đẳng cho mọi ngư

Thêm vào bộ sưu tập

Bình đẳng về giới trong gia đình ở nông thôn đồng bằng sông Hồng hiện nay

Đọc:274Ngày tạo:16/07/2012Download:0

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài ngày nay, sự tiến bộ của con người được xem là tiêu chuẩn cao nhất của phát triển xã hội. sự phát triển xã hội đòi hỏi phải đem lại công bằng, bình đẳng cho mọi ngư

Thêm vào bộ sưu tập

Bình đẳng về giới trong gia đình ở nông thôn đồng bằng sông Hồng hiện nay

Đọc:208Ngày tạo:11/08/2012Download:0

luận án dài 186 trang gồm: mở đầu; 3 chương (6 tiết); kết luận; những công trình của tác giả công bố có liên quan đến luận án;danh mục tài liệu tham khảo và phần phụ lục mở đầu 1. tính cấp thiết c

Thêm vào bộ sưu tập

Đề án: Bất bình đẳng tại Việt Nam từ năm 2001 đến nay

Đọc:16Ngày tạo:20/01/2014Download:0

Cùng với sự phát triển của Kinh tế, một vấn đề luôn làm các nhà chính sách, các nhà kinh tế đau đầu đó là: đi cùng với tăng trưởng Kinh tế, liệu có cách nào cùng tăng lên các chỉ số phát triển con ngư

Thêm vào bộ sưu tập

Đề án: Bất bình đẳng tại Việt Nam từ năm 2001 đến nay

Đọc:6Ngày tạo:18/02/2014Download:0

Theo lý thuyết truyền thống, thực hiện mục tiêu công bằng xã hội, đặc biệt là hướng tới phân phối thu nhập bình đẳng hơn có thể mâu thuẫn với mục tiêu đảm bảo cho nền kinh tế hoạt động hiệu quả hơn và

Thêm vào bộ sưu tập

Bất bình đẳng giới về thu nhập của người lao động ở Việt Nam và một số gợi ý giải pháp chính sách

Đọc:447Ngày tạo:11/08/2012Download:2

lời mở đầuthu nhập chính là động lực của người lao động từ đó góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế. đảm bảo được bình đẳng giới thu nhập không những giải phóng sức lao động, tận dụng nguồn lực, làm lành

Thêm vào bộ sưu tập

Bất bình đẳng trong thu nhập ở VIỆT NAM Thực trạng và giải pháp

Đọc:4852Ngày tạo:29/10/2012Download:8

bộ giác dục và đào tạo trường đại học kinh tế tp.hồchí minh khoa lý luận chính trị đề án môn kinh tế chính trị đề án 139: bất bình đẳng trong thu nhập ở việt nam thực trạng và giải pháp gvhd:thầy hoà

Thêm vào bộ sưu tập

Bất bình đẳng trong phân phối thu nhập ở VIỆT NAM thực trạng và giải pháp

Đọc:4542Ngày tạo:29/10/2012Download:28

trường đại học kinh tế tp. hồ chí minh khoa kinh tế chính trị    đề án môn kinh tế chính trị số: 140 bất bình đẳng trong phân phối thu nhập ở việt nam thực trạng và giải pháp gvhd: thạc sĩ nguyễn v

Thêm vào bộ sưu tập

Mối quan hệ giữa tăng trưởng & bất bình đẳng ở Việt Nam

Đọc:2229Ngày tạo:23/11/2011Download:9

lời mở đầu tăng trưởng & phát triển kinh tế là mục tiêu đầu tiên của của tất cả các nước trên thế giới , là thước đo chủ yếu về sự tiến bộ trong mỗi giai đoạn của mỗi quốc gia .các chỉ tiêu đo lường m

Thêm vào bộ sưu tập

Bất bình đẳng về phân phối thu nhập trong phát triển kinh tế ở Việt Nam

Đọc:1401Ngày tạo:13/08/2012Download:15

mục lụclời mở đầu phần i. bất bình đẳng về thu nhập trong phát triển kinh tế 1.1 phát triển kinh tế 31.1.1 khái niệm và nội hàm phát triển kinh tế. 31.1.2 phát triển xh - một bộ phận cấu thành trong p

Thêm vào bộ sưu tập

Vận dụng phương pháp phát triển cộng đồng nhằm làm giảm bất bình đẳng giới trong gia đình ở nông thôn tại xã Nga Giáp, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa hiện nay

Đọc:1368Ngày tạo:23/11/2011Download:2

lời cảm ơn học đại học là quá trình sinh viên tự trau dồi kiến thức, có phương pháp nghiên cứu khoa học để tiếp thu những tri thức rộng lớn của nhân loại. từ đó lấy cơ sở nền tảng, kinh nghiệm cơ bản

Thêm vào bộ sưu tập

Bình đẳng giới trong sự phân công lao động ở các gia đình đô thị hiện nay

Đọc:982Ngày tạo:11/08/2012Download:3

phần đề cương 1. tính cấp thiết của đề tài .1 2. mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 5 2.1. mục đích nghiên cứu .5 2.2. nhiệm vụ nghiên cứu

Thêm vào bộ sưu tập