Tìm Kiếm:

Bệnh kinh nghiệm và bệnh giáo điều ở cán bộ ta, nguyên nhân và phương hướng khắc phục.

Bệnh kinh nghiệm và bệnh giáo điều ở cán bộ ta, nguyên nhân và phương hướng khắc phục.

Đọc:9396Ngày tạo:04/12/2011Download:28

i. quan điểm mácxít về thực tiễn và mối quan hệ biện chứng giữa lý luận và thực tiễn 1/ phạm trù thực tiễn kế thừa những yếu tố hợp lý và khắc phục những thiếu sót trong quan điểm của các nhà triết họ

Thêm vào bộ sưu tập

Phân tích nguyên nhân, bản chất biểu hiện và phương hướng khắc phục của bệnh giáo điều và bệnh kinh nghiệm chủ nghĩa trong hoạt động thực tiễn

Đọc:712Ngày tạo:16/05/2013Download:4

1 Tác phẩm Hồ Chí Minh và văn kiện Đảng Cộng sản việt nam về chính trị Câu 1. Tư tưởng về cán bộ và công tác cán bộ của Hồ Chí Minh thông qua các tác phẩm Đường cách mệnh, Sửa đổi lối làm việc, Di

Thêm vào bộ sưu tập

Bệnh kinh nghiệm ở đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở long an - bản chất, biểu hiện và nguyên nhân

Đọc:1438Ngày tạo:29/11/2011Download:6

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài sự nghiệp đổi mới do đảng cộng sản việt nam khởi xướng đã và đang mang lại những thành quả to lớn trong sự phát triển kinh tế - xã hội. những năm qua, đất nước ta đ

Thêm vào bộ sưu tập

Bệnh kinh nghiệm ở đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở long an - bản chất, biểu hiện và nguyên nhân

Đọc:343Ngày tạo:17/04/2012Download:0

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài sự nghiệp đổi mới do đảng cộng sản việt nam khởi xướng đã và đang mang lại những thành quả to lớn trong sự phát triển kinh tế - xã hội. những năm qua, đất nước ta đ

Thêm vào bộ sưu tập

BỆNH KINH NGHIỆM TRONG NGÀNH TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THÔNG QUA HIỆN TƯỢNG NỢ XẤU NGUYÊN NHÂN VÀ CÁCH KHẮC PHỤC

Đọc:0Ngày tạo:27/05/2014Download:0

I/.Tính cấp thiết của đề tài:. Sự nghiệp đổi mới của Đảng ta đã và đang mang lại những thành quả vô cùng to lớn trong sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội. Trong những năm vừa qua, đất nước ta đã từng

Thêm vào bộ sưu tập

Vận dụng mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức trong việc khắc phục bệnh chủ quan, duy ý chí và bệnh giáo điều ở nước ta

Đọc:804Ngày tạo:11/08/2012Download:3

cấu trúc đề tài a. mở đầu b. nội dung i. cơ sở lý luận của đề tài 1. quan niệm của chủ nghĩa duy vật cổ đại về vật chất 2. quan điểm của vi-lênin về vật chất 3. những quan điểm trước triết học mác-lên

Thêm vào bộ sưu tập

Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa mác-lênin. Phê phán bệnh kinh nghiệm và bệnh giáo điều

Đọc:4005Ngày tạo:11/08/2012Download:23

chủ nghĩa duy vật trước mác mang tính chất trực quan. mác đã chỉ rõ: “khuyết điểm chủ yếu, từ trước tới nay của mọi chủ nghĩa duy vật là không thấy được vai trò của thực tiễn”. kế thừa những yếu tố hợ

Thêm vào bộ sưu tập

Bệnh kinh nghiệm ở đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở Long An

Đọc:348Ngày tạo:17/04/2012Download:0

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài sự nghiệp đổi mới do đảng cộng sản việt nam khởi xướng đã và đang mang lại những thành quả to lớn trong sự phát triển kinh tế - xã hội. những năm qua, đất nước ta đ

Thêm vào bộ sưu tập

Bệnh kinh nghiệm ở đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở Long An

Đọc:320Ngày tạo:05/03/2012Download:0

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài sự nghiệp đổi mới do đảng cộng sản việt nam khởi xướng đã và đang mang lại những thành quả to lớn trong sự phát triển kinh tế - xã hội. những năm qua, đất nước ta đ

Thêm vào bộ sưu tập

Thực trạng sử dụng phương pháp giảng dạy Tiếng Anh ở THPT, nguyên nhân và biện pháp khắc phục

Đọc:725Ngày tạo:11/08/2012Download:8

mục lụctrường đại học sư phạm thành phố hồ chí minh 1khoa tâm lý – giáo dục 1tp. hồ chí minh, tháng 5/2009

Thêm vào bộ sưu tập

Nghiên cứu bệnh đơn bào Leucocytozoon ở gà tại một số địa phương của tỉnh Thái nguyên và thử nghiệm thuốc điều trị.

Đọc:322Ngày tạo:17/07/2013Download:3

Nghiên cứu bệnh đơn bào Leucocytozoon ở gà tại một số địa phương của tỉnh Thái nguyên và thử nghiệm thuốc điều trị.

Thêm vào bộ sưu tập

Thực trạng yếu kém của thị trường sơ cấp nguyên nhân và hướng khắc phục

Đọc:1305Ngày tạo:09/01/2012Download:4

lời mở đầu sù ra đời của thị trường chứng khoán việt nam (ttckvn) là một trong mười sự kiện quan trọng nhất trong năm 2000 của nền kinh tế việt nam. hơn 2 năm một khoảng thời gian không dài nhưng cũng

Thêm vào bộ sưu tập

Thực trạng yếu kém của thị trường sơ cấp nguyên nhân và hướng khắc phục

Đọc:694Ngày tạo:09/01/2012Download:1

lời mở đầu sù ra đời của thị trường chứng khoán việt nam (ttckvn) là một trong mười sự kiện quan trọng nhất trong năm 2000 của nền kinh tế việt nam. hơn 2 năm một khoảng thời gian không dài nhưng cũng

Thêm vào bộ sưu tập

Thực trạng yếu kém của thị trường sơ cấp nguyên nhân và hướng khắc phục

Đọc:635Ngày tạo:05/05/2012Download:3

lời mở đầu sù ra đời của thị trường chứng khoán việt nam (ttckvn) là một trong mười sự kiện quan trọng nhất trong năm 2000 của nền kinh tế việt nam. hơn 2 năm một khoảng thời gian không dài nhưng cũng

Thêm vào bộ sưu tập

Đánh giá kết quả điều trị Phục hồi chức năng vận động cho bệnh nhân Tai biến mạch máu não tại Bệnh viện Điều Dưỡng và PHCN tỉnh Thái Nguyên

Đọc:498Ngày tạo:11/08/2012Download:5

đặt vấn đềtai biến mạch máu não (tbmmn) là một trong những bệnh nặng, thường gặp ở người cao tuổi. từ nhiều thập kỷ trước đến nay, tbmmn đã và đang là vấn đề thời sự cấp thiết của y học nói chung, của

Thêm vào bộ sưu tập

Đánh giá kết quả điều trị phục hồi chức năng vận động cho bệnh nhân tai biến mạch máu não Bệnh viện Điều Dưỡng và PHCN tỉnh Thái Nguyên

Đọc:49Ngày tạo:15/11/2013Download:0

Tai biến mạch máu não (TBMMN) là một trong những bệnh nặng, thường gặp ở người cao tuổi. Từ nhiều thập kỷ trước đến nay, TBMMN đã và đang là vấn đề thời sự cấp thiết của y học nói chung, của ngành phụ

Thêm vào bộ sưu tập

Lạm phát hiện nay ở Việt Nam-Nguyên nhân và các giải pháp khắc phục

Đọc:2832Ngày tạo:22/11/2011Download:4

đặt vấn đề lạm phát là một chỉ tiêu kinh tế vĩ mô có vị trí quan trọng hàng đầu trong điều hành chính sách của mỗi mét quốc gia. đây cũng là một trong hai mục tiêu mà ngân hàng trung ương các nước đều

Thêm vào bộ sưu tập

Lạm phát ở Việt Nam hiện nay – Nguyên nhân và giải pháp khắc phục

Đọc:1217Ngày tạo:09/01/2012Download:1

lạm phát ở việt nam hiện nay - nguyên nhân và giải pháp khắc phục tình hình giá cả và lạm phát ở việt nam thời gian qua, đặc biệt là những biến động bất thường trong năm 2004 đẩy chỉ số giá hàng tiêu

Thêm vào bộ sưu tập

Nguyên nhân và giải pháp khắc phục hiện tượng lạm phát ở Việt nam

Đọc:910Ngày tạo:04/03/2012Download:3

lời nói đầu trong đời sống hàng ngày, lạm phát là một trong những vấn đề kinh tế vĩ mô, đã trở thành mối quan tâm lớn của các nhà chính trị và công chúng. nó là một hiện tượng mất cân bằng kinh tế khá

Thêm vào bộ sưu tập

Lạm phát ở Việt Nam hiện nay – Nguyên nhân và giải pháp khắc phục

Đọc:843Ngày tạo:06/04/2012Download:2

lạm phát ở việt nam hiện nay - nguyên nhân và giải pháp khắc phục tình hình giá cả và lạm phát ở việt nam thời gian qua, đặc biệt là những biến động bất thường trong năm 2004 đẩy chỉ số giá hàng tiêu

Thêm vào bộ sưu tập