Tìm Kiếm:

Biến động thành phần loài và số lượng thực vật nổi trong ao nuôi tôm Sú tại Khánh Hòa

Biến động thành phần loài và số lượng thực vật nổi trong ao nuôi tôm Sú tại Khánh Hòa

Đọc:562Ngày tạo:11/08/2012Download:5

khăn cho việc quản lý chất lượng nước trong ao. nhằm đóng góp tư liệu khoa học về khu hệ thực vật nổi của các thủy vực ven bờ việt nam cũng như việc quản lý môi trường ao nuôi tôm, chúng tôi thực hiện

Thêm vào bộ sưu tập

Biến động thành phần loài và số lượng thực vật nổi trong ao nuôi tôm Sú tại Khánh Hòa

Đọc:107Ngày tạo:15/11/2013Download:0

Để ổn định và phát triển nghề nuôi tôm thương phẩm không những chúng ta cần nghiên cứu hoàn thiện các quy trình nuôi mà còn phải quan tâm đến việc quản lý các yếu tố môi trường ao nuôi, trong đó có th

Thêm vào bộ sưu tập

Khảo sát thành phần và số lượng tảo trong ao nuôi tôm sú thâm canh kết hợp với cá rô phi

Đọc:484Ngày tạo:11/08/2012Download:0

1/ mở đầuhiện nay, tôm sú (penaeus monodon) là đối tượng thủy sản có giá trị thương phẩm cao và cũng là đối tượng nuôi quan trọng của một số nước đang phát triển ở châu á. tuy nhiên, nghề nuôi tôm sú

Thêm vào bộ sưu tập

Nghiên cứu biến động các yếu tố môi trường và sinh trưởng của tôm trong ao nuôi tôm sú (Penaeus monodon, Fabricius 1798) thâm canh đa chu kỳ đa ao tại Hải Phòng

Đọc:650Ngày tạo:01/03/2013Download:2

bộ giáo dục và đào tạo trường đại học nha trang nguyễn văn thái nghiên cứu biến động một số yếu tố môi trường và sinh trưởng của tôm trong các ao nuôi tôm ( penaeus monodon , fabricius 1798) sú đa chu

Thêm vào bộ sưu tập

Hướng dẫn quản lý chất lượng nước trong ao nuôi tôm sú dành cho cán bộ phụ trách nuôi trồng thuỷ sản

Đọc:225Ngày tạo:11/08/2012Download:2

hướng dẫn quản lý chất lượng nước trong ao nuôi tôm sú dành cho cán bộ phụ trách nuôi trồng thuỷ sản

Thêm vào bộ sưu tập

Phân tích thực trạng ngành nuôi tôm sú của VN trong giai đoạn hiện nay và kiến nghị một số giải pháp phát triển ngành nuôi tôm sú trong thời gian tới.

Đọc:1053Ngày tạo:04/12/2011Download:1

lời nói đầu chuyển dịch cơ cấu cây trồng và vật nuôi là chủ trương tiến hành công nghiệp hoá , hiện đại hoá ở nông thôn của đảng với mục đích nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho nông dân.việt

Thêm vào bộ sưu tập

Phân tích thực trạng ngành nuôi tôm sú của VN trong giai đoạn hiện nay và kiến nghị một số giải pháp phát triển ngành nuôi tôm sú trong thời gian tới

Đọc:513Ngày tạo:05/06/2012Download:2

lời nói đầu chuyển dịch cơ cấu cây trồng và vật nuôi là chủ trương tiến hành công nghiệp hoá , hiện đại hoá ở nông thôn của đảng với mục đích nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho nông dân.việt

Thêm vào bộ sưu tập

Phân tích thực trạng ngành nuôi tôm sú của VN trong giai đoạn hiện nay và kiến nghị một số giải pháp phát triển ngành nuôi tôm sú trong thời gian tới

Đọc:439Ngày tạo:04/03/2012Download:0

phân tích thực trạng ngành nuôi tôm sú của vn trong giai đoạn hiện nay và kiến nghị một số giải pháp phát triển ngành nuôi tôm sú trong thời gian tới đề cương đề tài mã số: g0058 lời nói đầu chuyển dị

Thêm vào bộ sưu tập

Phân tích thực trạng ngành nuôi tôm sú của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay và kiến nghị một số giải pháp phát triển ngành nuôi tôm sú trong thời gian tới

Đọc:378Ngày tạo:11/08/2012Download:0

lời nói đầu chuyển dịch cơ cấu cây trồng và vật nuôi là chủ trương tiến hành công nghiệp hoá , hiện đại hoá ở nông thôn của đảng với mục đích nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho nông dân.việt

Thêm vào bộ sưu tập

Phân tích thực trạng ngành nuôi tôm sú của VN trong giai đoạn hiện nay và kiến nghị một số giải pháp phát triển ngành nuôi tôm sú trong thời gian tới”

Đọc:235Ngày tạo:04/03/2012Download:0

lời nói đầu chuyển dịch cơ cấu cây trồng và vật nuôi là chủ trương tiến hành công nghiệp hoá , hiện đại hoá ở nông thôn của đảng với mục đích nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho nông dân.việt

Thêm vào bộ sưu tập

Phân tích thực trạng ngành nuôi tôm sú của VN trong giai đoạn hiện nay và kiến nghị một số giải pháp phát triển ngành nuôi tôm sú trong thời gian tới

Đọc:179Ngày tạo:13/08/2012Download:0

lời nói đầuchuyển dịch cơ cấu cây trồng và vật nuôi là chủ trương tiến hành công nghiệp hoá , hiện đại hoá ở nông thôn của đảng với mục đích nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho nông dân.việt n

Thêm vào bộ sưu tập

Đề án: Phân tích thực trạng ngành nuôi tôm sú của VN trong giai đoạn hiện nay và kiến nghị một số giải pháp phát triển ngành nuôi tôm sú trong thời gian tới

Đọc:30Ngày tạo:10/12/2013Download:0

Nước ta may mắn là nước có tiềm năng lớn để nuôi trồng nhưng cũng không nằm ngoài qui luật đó. Vì vậy , phát triển nuôi trồng thuỷ sản là hướng đi tất yếu của ngành thuỷ sản để đáp ứng nhu cầu về thuỷ

Thêm vào bộ sưu tập

Sự biến động phiêu sinh thực vật trong một số hệ thống luân canh trồng lúa nuôi tôm ở bán đảo cà mau

Đọc:246Ngày tạo:11/08/2012Download:0

sự biến động phiêu sinh thực vật trong một số hệ thống luân canh trồng lúa nuôi tôm ở bán đảo cà mau

Thêm vào bộ sưu tập

Tổng hợp chế biến phẩm sinh học AH ứng dụng trong nuôi tôm sú thịt

Đọc:110Ngày tạo:03/09/2013Download:0

Tôm là một mặt hàng thủy sản không những có giá trị về mặt dinh dưỡng mà còn có giá trị về mặt kin...

Thêm vào bộ sưu tập

Biến động thành phần, số lượng các loài tảo ở vùng biển tỉnh Bình Thuận

Đọc:289Ngày tạo:11/08/2012Download:0

đây là luận văn khoa học: “biến động thành phần, số lượng các loài tảo ở vùng biển tỉnh bình thuận”phục vụ cho các bạn học sinh, sinh viên dùng làm tài liệu tham khảo1/ mở đầunước ta nằm ở phía tây bi

Thêm vào bộ sưu tập

Biến động thành phần, số lượng các loài tảo ở vùng biển tỉnh Bình Thuận

Đọc:198Ngày tạo:11/08/2012Download:0

đây là luận văn khoa học: “biến động thành phần, số lượng các loài tảo ở vùng biển tỉnh bình thuận”phục vụ cho các bạn học sinh, sinh viên dùng làm tài liệu tham khảo1/ mở đầunước ta nằm ở phía tây bi

Thêm vào bộ sưu tập

BIẾN ĐỘNG THÀNH PHẦN, SỐ LƯỢNG CÁC LOÀI TẢO Ở VÙNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN

Đọc:0Ngày tạo:26/03/2014Download:0

Nghiên cứu khảo sát thành phần, số lượng các loài tảo ở vùng biển Bình Thuận được tiến thành từ tháng 04 đến tháng 07 năm 2005 tại phòng thí nghiệm thuộc khoa thủy sản trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM v

Thêm vào bộ sưu tập

Điều tra đa dạng loài và quần xã thực vật của rừng phòng hộ Nam Hòn Khô, thành phố Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa

Đọc:359Ngày tạo:13/08/2012Download:3

ms: lvsh-sth007số trang: 182ngành: sinh họcchuyên ngành: sinh thái họctrường: đhsp tphcmnăm: 2008cấu trúc luận văntrang phụ bìa lời cam đoan lời cảm ơn mục lục danh mục các chữ viết tắt danh mục các b

Thêm vào bộ sưu tập

Định loại và xác định vai trò truyền bệnh của các thành viên trong nhóm loài Anopheles minimus tại Khánh Phú, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa bằng kỹ thuật PCR

Đọc:52Ngày tạo:15/11/2013Download:0

Ở Việt Nam, nhúm loài Anopheles minimus bao gồm 4 đồng hỡnh là An.minimus, An.acnitus, An.pampanai, An.varuna, trong đú An.minimus được xỏc định là vec tơ sốt rột chủ yếu ở vựng rừng nỳi trong cả nước

Thêm vào bộ sưu tập

Định loại và xác định vai trò truyền bệnh của các thành viên trong nhóm loài muỗi Anopheles minimus tại Khánh Phú, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa bằng kỹ thuật PCR

Đọc:41Ngày tạo:15/11/2013Download:0

Bệnh sốt rét lưu hành ở hầu hết các khu vực đồi núi Việt Nam với mức độ khác nhau. Mức độ lưu hành khác nhau cả về thời gian và không gian, đều do tác động của môi trường tự nhiên, ký sinh trùng, muỗi

Thêm vào bộ sưu tập