Tìm Kiếm:

Bộ đề câu hỏi môn kiểm nghiệm

Bộ đề câu hỏi môn kiểm nghiệm

Đọc:1183Ngày tạo:11/08/2012Download:0

trường đại học y khoa vinh khoa dược môn: kiểm nghiệm thuốc bộ môn hóa dược-dược lý đối tượng: dsth bộ đề câu hỏi môn kiểm nghiệm i.ph

Thêm vào bộ sưu tập

Một bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan về môn hoá học lớp 11

Đọc:1577Ngày tạo:23/11/2011Download:2

lời cảm ơn với lòng biết ơn sâu sắc em xin chân thành cảm ơn gs.tskh. lâm quang thiệp đã tận tình giúp đỡ và chỉ bảo em trong quá trình làm khoá luận. em xin được gửi lời cảm ơn đến trường ptth hai bà

Thêm vào bộ sưu tập

30 câu hỏi trắc nghiệm môn điện dân dụng

Đọc:2062Ngày tạo:11/08/2012Download:0

30 câu hỏi trắc nghiệm môn điện dân dụng

Thêm vào bộ sưu tập

Câu hỏi trắc nghiệm môn kinh tế vĩ mô

Đọc:1624Ngày tạo:23/11/2011Download:5

câu hỏi trắc nghiệm 1.đường thể hiện sự phối hợp giữa gdp thực tế và lãi suất mà tại đó cầu tiền cân bằng với cung tiền được gọi là: §­êng thó hiön sù phèi hîp gi÷a gdp thùc tõ vµ l*i suêt mµ t¹i (r)ã

Thêm vào bộ sưu tập

Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học Mac Lenin

Đọc:1314Ngày tạo:11/08/2012Download:1

đây là những câu hỏi trắc nghiệm ngân hàng đề thi trắc nghiệm các môn học, chuyên ngành mọi lĩnh vực triết do mình tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau. câu hỏi đi sát vào nội dung giáo trình, rất có ích

Thêm vào bộ sưu tập

Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học Mac Lenin

Đọc:1017Ngày tạo:11/08/2012Download:0

đây là những câu hỏi trắc nghiệm ngân hàng đề thi trắc nghiệm các môn học, chuyên ngành mọi lĩnh vực triết do mình tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau. câu hỏi đi sát vào nội dung giáo trình, rất có ích

Thêm vào bộ sưu tập

Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học Mac Lenin

Đọc:976Ngày tạo:11/08/2012Download:0

đây là những câu hỏi trắc nghiệm ngân hàng đề thi trắc nghiệm các môn học, chuyên ngành mọi lĩnh vực triết do mình tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau. câu hỏi đi sát vào nội dung giáo trình, rất có ích

Thêm vào bộ sưu tập

Tổng Hợp Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Lập Trình Mạng

Đọc:862Ngày tạo:11/08/2012Download:1

tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm môn lập trình mạn

Thêm vào bộ sưu tập

100 câu hỏi trắc nghiệm môn kinh tế

Đọc:732Ngày tạo:13/08/2012Download:0

mục lụccâu 1. đối tượng nghiên cứu của kinh tế-chính trị mác-lênin là 1câu 2: đặc điểm của quy luật kinh tế là 1câu 3: hoạt động nào của con người được coi là cơ sở của đời sống xã hội? 1câu 4: đặc đi

Thêm vào bộ sưu tập

Bộ câu hỏi thi môn hóa dược – dược lý i

Đọc:1903Ngày tạo:11/08/2012Download:0

bộ câu hỏi thi môn hóa dược – dược lý iđối tượng: dược sĩ trung cấp chính quy1. trình bày quá trình hấp thu thuốc qua đường uống.2. trình bày quá trình hấp thu thuốc qua đường tiêm.3. trình bày quá tr

Thêm vào bộ sưu tập

CÂU HỎI MÔN LUẬT

Đọc:338Ngày tạo:03/04/2013Download:0

1CÁC CÂU HỎI (PHẦN 2)Câu 1: Hãy phân tích nguồn gốc nhà nước theo quan điểm học thuyết Mac -Lenin?(2)Câu 2: Phân tích khái ni ệm nhà nước? Nêu sự khác biệt cơ bản giữa nhà nước với các thiết chế chính

Thêm vào bộ sưu tập

Câu hỏi ôn tập bộ môn tư tưởng hồ chí minh

Đọc:2207Ngày tạo:17/07/2012Download:7

học viện ngân hàng khoa ngân hàng câu hỏi ôn tập bộ môn tư tưởng hồ chí minh họ và tên sinh viên: lớp: phạm hùng sơn nha cd 23 hà nội, tháng 5 năm 2008 mục lục câu 1: phân tích nguồn gốc tư tưởng hồ c

Thêm vào bộ sưu tập

CÂU HỎI ÔN TẬP BỘ MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Đọc:707Ngày tạo:16/10/2012Download:5

học viện ngân hàng khoa ngân hàng câu hỏi ôn tập bộ môn tư tưởng hồ chí minh họ và tên sinh viên: lớp: phạm hùng sơn nha cd 23 hà nội, tháng 5 năm 2008 mục lục câu 1: phân tích nguồn gốc tư tưởng hồ c

Thêm vào bộ sưu tập

82 câu hỏi trắc nghiệm anken 11

Đọc:1227Ngày tạo:11/08/2012Download:1

82 câu hỏi trắc nghiệm anken 1

Thêm vào bộ sưu tập

Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan đa phương án, chương I: Vai trò của các chất dinh dưỡng, môn Dinh dưỡng và Thức ăn vật nuôi ở trường Trung cấp Nông nghiệp Hà Nội

Đọc:8Ngày tạo:18/02/2014Download:0

Trong chăn nuôi dinh dưỡng là một trong những yếu tố quyết định hiệu quả chăn nuôi. Chính vì vậy môn Dinh dưỡng và Thức ăn vật nuôi được xem như một môn khoa học ứng dụng, có vị trí quan trọng trong h

Thêm vào bộ sưu tập

Sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn trong kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn Tiếng Việt lớp 10 Ban cơ bản tại trường Trung học Ch

Đọc:712Ngày tạo:13/08/2012Download:0

mục lục trang trang phụ bìa… i lời cam đoan... ii lời cảm ơn ….. iii mục lục...1danh mục các kí hiệu và chữ viết tắt...5danh mục các bảng..6danh mục các hình vẽ, sơ đồ...7i. giới thiệu chung.81. lý

Thêm vào bộ sưu tập

Nghiên cứu, xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn tóan lớp 12 tại trường THPT Bến Tre, VĨnh Phúc

Đọc:575Ngày tạo:11/08/2012Download:1

mở đầu 11. lý do chọn đề tài 12. mục đích nghiên cứu của đề tài 63. giới hạn, phạm vi nghiên cứu đề tài 64. câu hỏi nghiên cứu và giả thiết nghiên cứu của đề tài 65. khách thể và đối tượng nghiên cứu

Thêm vào bộ sưu tập

Sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn trong kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn Tiếng Việt lớp 10 ban cơ bản tại trường Trung học Chuyên tỉnh Kon Tum

Đọc:404Ngày tạo:11/08/2012Download:4

tên đề tài luận văn: sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn trong kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn tiếng việt lớp 10 ban cơ bản tại trường trung học chuyên tỉnh kon tum chuyên ngàn

Thêm vào bộ sưu tập

Nghiên cứu, xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan để kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn tóan lớp 12 tại trường THPT Bến Tre, VĨnh Phúc

Đọc:378Ngày tạo:13/08/2012Download:0

mở đầu 11. lý do chọn đề tài 12. mục đích nghiên cứu của đề tài 63. giới hạn, phạm vi nghiên cứu đề tài 64. câu hỏi nghiên cứu và giả thiết nghiên cứu của đề tài 65. khách thể và đối tượng nghiên cứu

Thêm vào bộ sưu tập

Nghiên cứu, xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn Toán lớp 12 tại trường THPT Bến TRe, Vĩnh Phúc

Đọc:8Ngày tạo:18/02/2014Download:0

Đánh giá trong giáo dục là công cụ để xác định năng lực nhận thức người học, điều chỉnh quá trình dạy học. đổi mới phương pháp dạy học được chú trọng để đáp ứng những yêu cầu mới của mục tiêu giáo dục

Thêm vào bộ sưu tập