Tìm Kiếm:

Chiến lược marketing mix Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen

Chiến lược marketing mix Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen

Đọc:752Ngày tạo:11/08/2012Download:6

mục lục:i.phân tích ngành thép :1. tổng quan về ngành thép:1.1.[url="http://***************/lich-su/"]lịch sử hình thành:1.2 nguyên liệu ngành :1.3. trình độ công nghệ, trang thiết bị:1.4. chất lượng

Thêm vào bộ sưu tập

KẾ TOÁN TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN TẠI DIỄN CHÂU- NGHỆ AN

Đọc:872Ngày tạo:28/01/2013Download:2

mục lục lời mở đầu 1 phần i: tổng quan về chi nhánh công ty tập đoàn cổ phần hoan sen tại diễn châu -nghệ an 3 1.1 quá trình hình thành và phát triển của chi nhánh công ty cổ phần tập đoàn hoa sen tại

Thêm vào bộ sưu tập

Phân tích chiến lược Marketing – Mix của sản phẩm trà Cozy- Công ty cổ phần sản phẩm sinh thái

Đọc:2119Ngày tạo:23/11/2011Download:6

lời mở đầu. ở việt nam, sau những năm dài thực hiện nền kinh tế tập trung, quan liêu bao cấp, những năm gần đây đã chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước với xu hướng mở cửa, gi

Thêm vào bộ sưu tập

Phân tích chiến lược Marketing – Mix của sản phẩm trà Cozy- Công ty cổ phần sản phẩm sinh thái

Đọc:1025Ngày tạo:22/11/2011Download:3

lời mở đầu. ở việt nam, sau những năm dài thực hiện nền kinh tế tập trung, quan liêu bao cấp, những năm gần đây đã chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước với xu hướng mở cửa, gi

Thêm vào bộ sưu tập

Hoàn thiện chiến lược Marketing – Mix nhập khẩu máy móc thiết bị tại công ty cổ phần Đức Phát

Đọc:114Ngày tạo:03/09/2013Download:0

quan điểm của Đảng và Nhà nước về phát triển hàng nhập khẩu là: lấy việc phát triển nhập khẩu các thiết bị khoa học kỹ thuật làm tiền đề cho sự phát triển kinh tế đất nước. Chú trọng vào việc nhập khẩ

Thêm vào bộ sưu tập

Xây Dựng Chiến Lược Marketing-Mix Tại Công Ty Cổ Phần Địa ốc 9 Thành phố Hồ Chí Minh

Đọc:53Ngày tạo:15/11/2013Download:1

Trong quá trình thực hiện Marketing, việc xây dựng chiến lược Marketing được đặt lên vị trí hàng đầu. Bởi nếu không xây dựng chiến lược Marketing, doanh nghiệp sẽ không thực hiện được Marketing, không

Thêm vào bộ sưu tập

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC MARKETING-MIX TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 9 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Đọc:51Ngày tạo:15/11/2013Download:0

Các doanh nghiệp muốn tồn tại ngoài những yếu tố quyết định như: chất lượng, giá cả, uy tín và khả năng tiêu thụ của sản phẩm của doanh nghiệp mình thì cũng cần đặc biệt chú trọng đến các hoạt động Ma

Thêm vào bộ sưu tập

Chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần Tập đoàn Công Nghiệp Việt

Đọc:40Ngày tạo:15/11/2013Download:0

Trong điều kiện thị trường có nhiều biến động, bỏ qua các yếu tố ngẫu nhiên thì vấn đề quyết định ảnh hưởng đến thành công của doanh nghiệp là lựa chọn một hướng đi đúng, xác định được một chiến lược

Thêm vào bộ sưu tập

Giải pháp marketing tăng cường hiệu lực triển khai chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ Phần Tập Đoàn IDC”

Đọc:1191Ngày tạo:25/03/2012Download:19

chương 1: tổng quan nghiên cứu giải pháp marketing tăng cường hiệu lực triển khai chiến lược kinh doanh 1.1. tính cấp thiết nghiên cứu đề tài nền kinh tế nước ta hiện nay đang vận động theo cơ chế thị

Thêm vào bộ sưu tập

Giải pháp marketing tăng cường hiệu lực triển khai chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ Phần Tập Đoàn IDC

Đọc:535Ngày tạo:23/11/2011Download:5

chương 1: tổng quan nghiên cứu giải pháp marketing tăng cường hiệu lực triển khai chiến lược kinh doanh 1.1. tính cấp thiết nghiên cứu đề tài nền kinh tế nước ta hiện nay đang vận động theo cơ chế thị

Thêm vào bộ sưu tập

Giải pháp marketing tăng cường hiệu lực triển khai chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ Phần Tập Đoàn IDC

Đọc:275Ngày tạo:16/07/2012Download:0

chương 1: tổng quan nghiên cứu giải pháp marketing tăng cường hiệu lực triển khai chiến lược kinh doanh 1.1. tính cấp thiết nghiên cứu đề tài nền kinh tế nước ta hiện nay đang vận động theo cơ chế thị

Thêm vào bộ sưu tập

Giải pháp marketing tăng cường hiệu lực triển khai chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ Phần Tập Đoàn IDC

Đọc:113Ngày tạo:16/10/2012Download:0

chương 1: tổng quan nghiên cứu giải pháp marketing tăng cường hiệu lực triển khai chiến lược kinh doanh 1.1. tính cấp thiết nghiên cứu đề tài nền kinh tế nước ta hiện nay đang vận động theo cơ chế thị

Thêm vào bộ sưu tập

Giải pháp marketing tăng cường hiệu lực triển khai chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ Phần Tập Đoàn IDC

Đọc:63Ngày tạo:16/05/2013Download:2

Luận văn tốt nghiệp Trường Đại học Thương mại GV: Lưu Thị Thùy Dương Vũ Thị Thu Thủy- Lớp HQ1A_K5 1 CHƯƠNG 1

Thêm vào bộ sưu tập

Hoạch định chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ Phần Tập Đoàn IDC

Đọc:851Ngày tạo:25/03/2012Download:9

chương i tổng quan nghiên cứu về hoạch định chiến lược kinh doanh của công ty cp tập đoàn idc 1.1 tính cấp thiết nghiên cứu vấn đề của đề tài do xu hướng quốc tế hóa cùng với sự khan hiếm các nguồn lự

Thêm vào bộ sưu tập

Hoạch định chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ Phần Tập Đoàn IDC

Đọc:782Ngày tạo:22/11/2011Download:3

chương i tổng quan nghiên cứu về hoạch định chiến lược kinh doanh của công ty cp tập đoàn idc 1.1 tính cấp thiết nghiên cứu vấn đề của đề tài do xu hướng quốc tế hóa cùng với sự khan hiếm các nguồn lự

Thêm vào bộ sưu tập

Hoạch định chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ Phần Tập Đoàn IDC

Đọc:680Ngày tạo:22/11/2011Download:10

chương i tổng quan nghiên cứu về hoạch định chiến lược kinh doanh của công ty cp tập đoàn idc 1.1 tính cấp thiết nghiên cứu vấn đề của đề tài do xu hướng quốc tế hóa cùng với sự khan hiếm các nguồn lự

Thêm vào bộ sưu tập

Hoạch định chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ Phần Tập Đoàn IDC

Đọc:254Ngày tạo:16/07/2012Download:0

chương i tổng quan nghiên cứu về hoạch định chiến lược kinh doanh của công ty cp tập đoàn idc 1.1 tính cấp thiết nghiên cứu vấn đề của đề tài do xu hướng quốc tế hóa cùng với sự khan hiếm các nguồn lự

Thêm vào bộ sưu tập

Hoạch định chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ Phần Tập Đoàn IDC

Đọc:62Ngày tạo:16/05/2013Download:0

Luận văn tốt nghiệp Trường Đại học Thương Mại SV: Đào Thị Thúy Khoa Quản trị kinh doanh 1 CHƯƠNG I TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN IDC 1.1 Tính

Thêm vào bộ sưu tập

chiến lược marketing của công ty cổ phần sữa vinamilk

Đọc:1931Ngày tạo:11/08/2012Download:11

mục lụci. đôi nét về thương hiệu vinamilk tại việt nam1. đôi nét về công ty2. các sản phẩm chính của công tyii. khái niệm marketing và vai trò của marketing trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Thêm vào bộ sưu tập