Tìm Kiếm:

Kiểm soát chất lượng kiểm toán trong công ty kiểm toán độc lập

Kiểm soát chất lượng kiểm toán trong công ty kiểm toán độc lập

Đọc:208Ngày tạo:11/08/2012Download:2

lời mở đầucùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, hoạt động kiểm toán độc lập đã hình thành và phát triển ở việt nam trong hơn mười sáu năm qua, trở thành nhu cầu tất yếu đối với hoạt động

Thêm vào bộ sưu tập

kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán độc lập ở Việt Nam

Đọc:1570Ngày tạo:04/03/2012Download:14

lời nói đầu. kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán độc lập ở việt nam kiểm toán là một công cụ quản l‎ý kinh tế ngày càng khẳng định vị trí quan trọng trong hệ thống các công cụ quản lý của nền kin

Thêm vào bộ sưu tập

Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán độc lập ở Việt Nam

Đọc:205Ngày tạo:16/07/2012Download:1

lời nói đầu. kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán độc lập ở việt nam kiểm toán là một công cụ quản l‎ý kinh tế ngày càng khẳng định vị trí quan trọng trong hệ thống các công cụ quản lý của nền kin

Thêm vào bộ sưu tập

Giải pháp nhằm nâng cao công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán độc lập Việt Nam

Đọc:237Ngày tạo:11/08/2012Download:6

muïc luïc lời mở đầu chương 1: những vấn đề chung về kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán độc lập 1.1. tổng quan về kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán . 05

Thêm vào bộ sưu tập

Hoàn thiện cơ chế kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán độc lập ở Việt Nam

Đọc:376Ngày tạo:11/08/2012Download:3

mục lục trang mở đầu . 1 chương 1:tổng quan về kiểm sóat chất lượng kiểm tóan 1.1 lý luận chung về kiểm toán . 4 1.1.1 sự cần thiết khách quan của kiểm tóa

Thêm vào bộ sưu tập

Phương hướng và giải pháp hoàn thiện kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán độc lập ở Việt Nam

Đọc:321Ngày tạo:13/08/2012Download:7

mở đầu ..... 1 chương 1:tổng quan về kiểm soát chất lượng kiểm toán 11. lý luận chung ve à kiểm to án ..... 4 111.. sự cần thiết khách quan của kiểm toán ..... 4 112.. bản chất xã hội của kiểm toán

Thêm vào bộ sưu tập

Tìm hiêu tổ chức bộ máy kiểm toán độc lập nhằm nâng cao chất lượng của hoạt động kiểm toán trong các công ty kiểm toán độc lập ở việt nam

Đọc:337Ngày tạo:13/08/2012Download:1

mục lụclời mở đầu 1chương i : khái quát chung về tổ chức bộ máy kiểm toán độc lập và tác động của tổ chức bộ máy kiểm toán độc lập đến chất lượng hoạt động kiểm toán 4i. khái quát chung về tổ chức bộ

Thêm vào bộ sưu tập

Thạc Sỹ 314 - Phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao công tác kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán độc lập tại Việt Nam

Đọc:326Ngày tạo:11/08/2012Download:0

lời mở đầu 1. lý do nghiên cứu đề tài:việt nam đã chính thức trở thành thành viên của tổ chức thương mại quốc tế (wto) vào tháng 11/2006. tham gia vào nền kinh tế toàn cầu, bên cạnh những cơ hội thuậ

Thêm vào bộ sưu tập

Phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao công tác kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán độc lập tại Việt Nam

Đọc:257Ngày tạo:13/08/2012Download:2

chương 1: nh ững v ấ n đề chung v ề kiểm soát chấ t l ượng hoạ t động kiểm toán độc l ập 11.. t ổng quan về kiểm soát chấ t l ượng hoạ t độ

Thêm vào bộ sưu tập

kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán tại công ty kiểm toán AFC

Đọc:494Ngày tạo:29/10/2012Download:4

cùng với sự phát triển không ngừng của hoạt động kiểm toán và kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán đang được xã hội rất quan tâm. trong phạm vi khoá luận đề tài : " kiểm soát chất lượng hoạt động

Thêm vào bộ sưu tập

Kiểm soát chất lượng kiểm toán

Đọc:6Ngày tạo:18/02/2014Download:0

Chủ thể kiểm tra chất lượng là những người thực hiện quá trình kiểm tra chất lượng đối với các công ty kiểm toán. chủ thể kiểm tra có thể là các chuyên gia kế toán hành nghề, những người làm việc cho

Thêm vào bộ sưu tập

Bản chất của kiểm toán độc lập trong nền KTTT

Đọc:329Ngày tạo:13/08/2012Download:0

lời mở đầu nền kinh tế nước ta chuyển từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung sang cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước, cở sở pháp lý để quản lý nền kinh tế thị trường mở cửa đã, đang hình thành và

Thêm vào bộ sưu tập

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm soát chất lượng kiểm toán độc lập ở Việt Nam.

Đọc:227Ngày tạo:16/07/2012Download:5

lời nói đầu. kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán độc lập ở việt nam kiểm toán là một công cụ quản l‎ý kinh tế ngày càng khẳng định vị trí quan trọng trong hệ thống các công cụ quản lý của nền kin

Thêm vào bộ sưu tập

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm soát chất lượng kiểm toán độc lập ở Việt Nam.

Đọc:164Ngày tạo:16/10/2012Download:0

lời nói đầu. kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán độc lập ở việt nam kiểm toán là một công cụ quản l‎ý kinh tế ngày càng khẳng định vị trí quan trọng trong hệ thống các công cụ quản lý của nền kin

Thêm vào bộ sưu tập

Tính độc lập của Kiểm toán viên và sự ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán

Đọc:3467Ngày tạo:04/03/2012Download:5

trường đại học kinh tế quốc dân khoa kế toán ___@@@___ đề án môn học kiểm toán tài chính đề tài: tính độc lập của kiểm toán viên và sự ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán. sinh viên thực hiện: nguyễn t

Thêm vào bộ sưu tập

Tính độc lập của Kiểm toán viên và sự ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán

Đọc:2516Ngày tạo:05/05/2012Download:4

trường đại học kinh tế quốc dân khoa kế toán ___@@@___ đề án môn học kiểm toán tài chính đề tài: tính độc lập của kiểm toán viên và sự ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán. sinh viên thực hiện: nguyễn t

Thêm vào bộ sưu tập

Vai trò của kiểm toán độc lập trong kiểm tra - kiểm soát các doanh nghiệp Việt Nam

Đọc:362Ngày tạo:04/03/2012Download:1

mục lục lời nói đầu 1 chương i: lý luận chung về vai trò của kiểm toán độc lập trong kiểm tra - kiểm soát các doanh nghiệp việt nam 2 1.1. kiểm toán độc lập trong hệ thống quản lý 2 1.2 kiểm tra - kiể

Thêm vào bộ sưu tập

Vai trò của kiểm toán độc lập trong kiểm tra - kiểm soát các doanh nghiệp Việt Nam

Đọc:252Ngày tạo:05/06/2012Download:0

mục lục lời nói đầu 1 chương i: lý luận chung về vai trò của kiểm toán độc lập trong kiểm tra - kiểm soát các doanh nghiệp việt nam 2 1.1. kiểm toán độc lập trong hệ thống quản lý 2 1.2 kiểm tra - kiể

Thêm vào bộ sưu tập

Vai trò của kiểm toán độc lập trong việc kiểm tra, kiểm soát các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay

Đọc:199Ngày tạo:10/01/2012Download:0

a. lời mở đầu chỉ cách đây vài năm, khi nói đến kiểm toán nhiều người kh"ng biết đấy là nghề gì và làm việc gì.nhưng trong một vài năm trở lại đây nhiều người đã coi nghề kiểm toán như một nghề có "gi

Thêm vào bộ sưu tập

Vai trò của kiểm toán độc lập trong kiểm tra - kiểm soát các doanh nghiệp Việt Nam

Đọc:198Ngày tạo:05/06/2012Download:4

mục lục lời nói đầu 1 chương i: lý luận chung về vai trò của kiểm toán độc lập trong kiểm tra - kiểm soát các doanh nghiệp việt nam 2 1.1. kiểm toán độc lập trong hệ thống quản lý 2 1.2 kiểm tra - kiể

Thêm vào bộ sưu tập