Tìm Kiếm:

Một số biện pháp hình thành nề nếp học tập cho học sinh lớp Một

Một số biện pháp hình thành nề nếp học tập cho học sinh lớp Một

Đọc:750Ngày tạo:11/08/2012Download:1

một số phương pháp giúp học sinh học tốt tập viết trong giờ học vầni/ đặt vấn đề : người ta thường nói :“ nét chữ là nết người” vì vậy chữ viết là một trong những phát minh gây ấn tượng nhất , là

Thêm vào bộ sưu tập

Biện pháp quản lý nề nếp học tập của học sinh trường THPT Quảng Khê, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Đọc:1075Ngày tạo:17/07/2013Download:6

Biện pháp quản lý nề nếp học tập của học sinh trường THPT Quảng Khê, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Thêm vào bộ sưu tập

Một số hình thức rèn luyện nề nếp, thói quen ban đầu cho trẻ 18- 24 tháng

Đọc:2258Ngày tạo:13/08/2012Download:2

[font=times new roman]phụ lụcnội dungphần i: phần mở đầui- lý do chọn đề tàiii- nhận thức lý luậniii-mục đích, đối tượng phạm vi nghiên cứuiv- nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứuphần ii: thực trạngi-

Thêm vào bộ sưu tập

một số hình thức rèn luyện nề nếp, thói quen ban đầu cho trẻ 18-24 tháng

Đọc:799Ngày tạo:11/08/2012Download:0

[font=.vntimeh]phçn i[font=.vntimeh]phçn mở ®çu[font=.vntime]i. lý do chọn ®ò tài:[font=.vntime]Đú thực hiửn tốt mục tiêu của xã hội và mục ®ých của Đảng ta là: “dân giµun­íc mạnh, xã hội công bằng dâ

Thêm vào bộ sưu tập

Một số biện pháp giúp học sinh lớp 8 và 9 học tốt môn hình học

Đọc:4406Ngày tạo:11/08/2012Download:8

(tiểu luận dài 31 trang)mở đầu chúng ta biết rằng trong chương trình toán học ở bậc thcs có 3 phân môn đó là: số học, đại số và hình học. qua kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm môn toán hàng năm, k

Thêm vào bộ sưu tập

Một số biện pháp rìn luyện kĩ năng đọc cho học sinh lớp 2

Đọc:1038Ngày tạo:11/08/2012Download:1

một số biện pháprèn luyện kĩ năng đọc cho học sinh lớp 2 i . đặt vấn đề :để đạt được mục tiêu môn học :'hình thành và phát triển ở học sinh kĩ năng sử dụng tiếng việt để học tập và giao tiếp trong các

Thêm vào bộ sưu tập

một số giải pháp trong việc hình thành nhân sách cho học sinh THCS

Đọc:120Ngày tạo:11/08/2012Download:0

phần i:mở đầui - lý do chọn đề tài:đảng ta, dân tộc ta coi trọng sự nghiệp giáo dục - đào tạo là sự nghiệp cách mạng cực kỳ quan trọng, nghị quyết tw ii khoá viii đã khẳng định: "giáo dục là quốc sách

Thêm vào bộ sưu tập

Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học lý thuyết văn miêu tả cho học sinh lớp 4 -

Đọc:1188Ngày tạo:11/08/2012Download:3

i. đặt vấn đề: dạy lí thuyết tập làm văn nói chung và lí thuyết văn miêu tả nói riêng như thế nào để giúp học sinh nói nhiều mà vẫn nắm bắt được kiến thức cơ bản nhằm viết văn đúng thể loại, đó là

Thêm vào bộ sưu tập

Tổ chức luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật và yếu tố miêu tả trong bài làm văn thuyết minh cho học sinh lớp 9.

Đọc:2303Ngày tạo:27/04/2012Download:3

phần i: mở đầu 1. lý do chọn đề tài văn bản thuyết minh là một kiểu văn bản lần đầu tiên được đưa vào chương trình ngữ văn trung học cơ sở ở nước ta. đây là một khái niệm mới mẻ đối với cả người dạy v

Thêm vào bộ sưu tập

Một số biện pháp tổ chức, hướng dẫn học sinh lớp 5, học tốt tiết Tập làm văn trả bài

Đọc:2897Ngày tạo:06/04/2012Download:6

i. lý do chọn đề tài "dạy học không phải là chất đầy vào một cái thùng rỗng mà là thắp lên những ngọn lửa" (lời một nhà triết học cổ hy lạp) để đáp ứng với mục tiêu giáo dục đào tạo của nước ta, giáo

Thêm vào bộ sưu tập

Một số biện pháp tổ chức, hướng dẫn học sinh lớp 5, học tốt tiết Tập làm văn trả bài

Đọc:1353Ngày tạo:09/01/2012Download:3

i. lý do chọn đề tài "dạy học không phải là chất đầy vào một cái thùng rỗng mà là thắp lên những ngọn lửa" (lời một nhà triết học cổ hy lạp) để đáp ứng với mục tiêu giáo dục đào tạo của nước ta, giáo

Thêm vào bộ sưu tập

Một số biện pháp giúp học sinh học tốt môn âm nhạc lớp 5

Đọc:3283Ngày tạo:11/08/2012Download:8

a/ đặt vấn đề:i. lý do chọn đề tài: âm nhạc là một loại hình nghệ thuật gắn bó mật thiết với đời sống con người. nó có sức hấp dẫn kì lạ, có tác động mạnh mẽ, làm cho con người tốt đẹp hơn, trong s

Thêm vào bộ sưu tập

Một số biện pháp giúp học sinh học tốt môn Toán lớp 5

Đọc:2102Ngày tạo:11/08/2012Download:8

toán học giúp con người giải quyết các bài toán thực tế. các bài toán thực tế được diễn đạt bằng lời văn từ đó có tên gọi bài toán có lời văn. các bài toán (có văn)mà học sinh tiểu học được giải có nộ

Thêm vào bộ sưu tập

Một số biện pháp nâng cao chất lượng học hát của học sinh khối lớp 9

Đọc:718Ngày tạo:11/08/2012Download:0

phần i: phần mở đầugiáo dục phổ thông nhằm giáo dục cho học sinh phát triển toàn diện về “đức, trí, thể, mĩ ”, không những nâng cao hiểu biết về kiến thức văn hoá mà còn phát huy năng lực cảm thụ âm n

Thêm vào bộ sưu tập

MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH THPT MIỀN NÚI KHI DẠY HỌC BÀI TẬP VẬT LÝ PHẦN QUANG HÌNH HỌC VẬT LÝ LỚP 11 - NÂNG CAO

Đọc:50Ngày tạo:15/11/2013Download:0

Để theo kịp sự phát triển của khoa học và công nghệ, để hoà nhập đƣợc với nền kinh tế tri thức trong thế kỷ XXI thì sự nghiệp giáo dục cũng phải đổi mới nhằm tạo ra những con ngƣời mới không những có

Thêm vào bộ sưu tập

MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH THPT MIỀN NÚI KHI DẠY HỌC BÀI TẬP VẬT LÝ PHẦN QUANG HÌNH HỌC VẬT LÝ LỚP 11 - NÂNG CAO

Đọc:44Ngày tạo:15/11/2013Download:1

. Để theo kịp sự phát triển của khoa học và công nghệ, để hoà nhập đƣợc với nền kinh tế tri thức trong thế kỷ XXI thì sự nghiệp giáo dục cũng phải đổi mới nhằm tạo ra những con ngƣời mới không những c

Thêm vào bộ sưu tập

Một số biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh dân tộc thiểu số

Đọc:454Ngày tạo:11/08/2012Download:6

mục lục trangphần một: lí do chọn đề tài. . 1phần hai: nội dung. 3 chương i: một số vấn đề về cơ sơ lí luận của đề tài. 3 1./ mốt số khái niệm. 3 2./ một số quan điểm của hồ chủ tịch, của

Thêm vào bộ sưu tập

Một số biện pháp nâng cao năng lực tự học môn sinh học 10 cho học sinh

Đọc:45Ngày tạo:15/11/2013Download:1

Trong điều kiện của xã hội hiện đại, khi mà khoa học và công nghệ ph át triển rất mạnh mẽ, sự bùng nổ của cách mạng thông tin đã tác động, ảnh hưởng sâu sắc đến giáo dục nói chung và quá trình dạy học

Thêm vào bộ sưu tập

Một số biện pháp nâng cao năng lực tự học môn sinh học 10 cho học sinh trường PT DTNT

Đọc:44Ngày tạo:15/11/2013Download:0

Trong điều kiện của xã hội hiện đại, khi mà khoa học và công nghệ ph át triển rất mạnh mẽ, sự bùng nổ của cách mạng thông tin đã tác động, ảnh hưởng sâu sắc đến giáo dục nói chung và quá trình dạy học

Thêm vào bộ sưu tập

Một số biện pháp nâng cao năng lực tự học môn sinh học 10 cho học sinh trường PT DTNT

Đọc:36Ngày tạo:15/11/2013Download:0

Trong điều kiện của xã hội hiện đại, khi mà khoa học và công nghệ ph át triển rất mạnh mẽ, sự bùng nổ của cách mạng thông tin đã tác động, ảnh hưởng sâu sắc đến giáo dục nói chung và quá trình dạy học

Thêm vào bộ sưu tập