Tìm Kiếm:

Phân loại và giải bài tập cơ học đại cương

Phân loại và giải bài tập cơ học đại cương

Đọc:1052Ngày tạo:11/08/2012Download:1

i. lý do chọn đề tàitrong quá trình học tập bộ môn vật lý, mục tiêu chính của người học bộ mônnày là việc học tập những kiến thức về lý thuyết, hiểu và vận dụng được các lý thuyếtchung của vật lý vào

Thêm vào bộ sưu tập

Phân loại và giải bài tập nhiệt học đại cương

Đọc:2448Ngày tạo:11/08/2012Download:6

lời nói đầuđề tài “phân loại và giải bài tập nhiệt học đại cương” có nội dung gồm ba phần:chương i: cơ sở lý luận của đề tài.chương ii: cơ sở lý thuyết.chương iii: phân loại các bài tập cụ thể.nội dun

Thêm vào bộ sưu tập

Phân loại và phương pháp giải một số dạng bài tập hóa học hữu cơ Chương 5 và Chương 6 lớp 11 ban cơ bản

Đọc:2362Ngày tạo:11/08/2012Download:1

(luận văn dài 58 trang)http://i1111.photobucket.com/albums/h465/minhtri0073/muclc56.jpg?t=1311551164http://i1111.photobucket.com/albums/h465/minhtri0073/muclc57.jpg?t=131155122

Thêm vào bộ sưu tập

bài tập tâm lí học đại cương

Đọc:2999Ngày tạo:11/08/2012Download:6

tâm lí là một môn khoa học trong đó nhân cách con người là nội dung quan trọng trong môn tâm lí học đại cươnga. lời mở đầunhà tâm lý học người nga a.n. leonchiev đã chỉ ra: “nhân cách con người không

Thêm vào bộ sưu tập

Phân loại và phương pháp giải bài tập điện động lực vĩ mô

Đọc:505Ngày tạo:11/08/2012Download:0

phần một: mở đầui. lý do chọn đề tàibài tập vật lý có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình nhận thức và pháttriển năng lực tư duy của người học, giúp cho người học ôn tập đào sâu mở rộng kiếnth

Thêm vào bộ sưu tập

Phân loại và phương pháp giải một số bài tập về hydrocacbon trong chương trình THPT

Đọc:327Ngày tạo:11/08/2012Download:1

hóa học hydrocacbon là phần mở đầu của chương trình hóa học hữu cơ phổ thông. tất cả những khái niệm cơ bản, những lý thuyết chủ đạo của chương trình hóa học hữu cơphổ thông đều được trình bày trong p

Thêm vào bộ sưu tập

Phân loại và phương pháp giải một số bài tập về hydrocacbon trong chương trình THPT.

Đọc:22Ngày tạo:20/01/2014Download:0

Hóa học hydrocacbon là phần mở đầu của chương trình hóa học hữu cơ phổ thông. Tất cả những khái niệm cơ bản, những lý thuyết chủ đạo của chương trình hóa học hữu cơ phổ thông đều được trình bày trong

Thêm vào bộ sưu tập

Phân tích và bình luận các loại (thời hạn) của hợp đồng lao động, giải quyết bài tập tình huống

Đọc:947Ngày tạo:11/08/2012Download:1

[font=times new roman]a. giới thiệu vấn đề:[font=times new roman]việc xác định chính xác loại hợp đồng lao động ( hđlđ ) sẽ có ý nghĩa to lớn đối hoạt động giải quyết tranh chấp lao động, đặc biệt là

Thêm vào bộ sưu tập

Bài tập học kỳ Luật Lao động đề 9 Phân tích và bình luận cơ chế giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền

Đọc:673Ngày tạo:11/08/2012Download:2

i. phân tích và bình luận cơ chế giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền1. khái niệm tclđ tập thể về quyền:lao động giữ một vai trò quan trọng trong lịch sử loài người. nhờ có lao động mà con

Thêm vào bộ sưu tập

Bài tập học kỳ Luật Lao động đề 15 Phân tích và bình luận cơ chế giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích

Đọc:567Ngày tạo:11/08/2012Download:3

mục lục bài này 8 điểm nhé ;)1. phân tích và bình luận cơ chế giải quyết tranh chấp lao động (tclđ) tập thể về lợi ích.tclđ tập thể về lợi ích là một điểm đặc biệt trong lĩnh vực lao động. khoản

Thêm vào bộ sưu tập

Bài tập học kỳ Tâm lí học đại cương Rèn luyện trí nhớ

Đọc:1204Ngày tạo:11/08/2012Download:3

mục lục a- đặt vấn đề . 2b- giải quyết vấn đề . 2 i. cơ sở lí luận và khái quát về trí nhớ . 2 1. khái niệm 2 2. vai trò trí

Thêm vào bộ sưu tập

Bài tập học kỳ Luật Lao động đề 6 - Phân tích và bình luận các loại (thời hạn) của hợp đồng lao động.

Đọc:322Ngày tạo:11/08/2012Download:3

bài này được 8,5 nhémục lụcphân tích và bình luận các loại (thời hạn) của hợp đồng lao động 11. giải quyết tình huống

Thêm vào bộ sưu tập

Phân dạng và phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm khách quan phần Hóa vô cơ ở trường THPT

Đọc:38Ngày tạo:10/12/2013Download:0

Bài tập trắc nghiệm có hai loại : trắc nghiệm tự luận (thường gọi là bài tập tự luận) và trắc nghiệm khách quan (thường gọi là bài tập trắc nghiệm). Bài tập trắc nghiệm khách quan (TNKQ) đòi hỏi học s

Thêm vào bộ sưu tập

Bài tập học kỳ môn đại cương Cái tôi- cái tôi trong nhân cách người Việt

Đọc:131Ngày tạo:11/08/2012Download:0

đặt vấn đề “cái tôi”? qua từ ngứ đó, không biết ai trong chúng ta sẽ nghĩ gì về nó? nhưng với tôi nó có ý nghĩa như những ký ức , ý tưởng, kết luận, trải nghiệm, những hình thức khác nhau của những ý

Thêm vào bộ sưu tập

bài tập học kỳ môn đại cương so sánh khái niện văn minh Việt Nam và khái niệm văn hóa Việt Nam

Đọc:498Ngày tạo:11/08/2012Download:0

[url="/#_toc318230764"]i. mở bài 1[url="/#_toc318230765"]việt nam là một đất nước hình thành hơn bốn nghìn năm lịch sử, trong quá trình hình thành và phát triển của mình đất nước việt nam đã tạo nên c

Thêm vào bộ sưu tập

Định Dạng Và Phương Pháp Giải Bài Tập Cơ Học Trong Chương Trình Trung Học Phổ Thông

Đọc:310Ngày tạo:11/08/2012Download:0

lời nói đầutrong quá trình học tập môn vật lý cũng như các môn học khác nhiều phẩm chất nhân cách của học sinh được hình thành: thế giới quan, kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo, thói then, năng lực cũng như

Thêm vào bộ sưu tập

Đề thi tự luận và bài giải môn phân tích hoạt động kinh doanh trường đại học công nghiệp

Đọc:3661Ngày tạo:11/08/2012Download:4

đề thi cuối học kỳ ii – năm 2011môn học: phân tích hoạt động kinh doanhthời gian làm bài: 60 phút1/ có cửa hàng a kinh doanh máy vi tính với tổng số máy bán ra hàng tháng là 40 máy với giá bán 15.000.

Thêm vào bộ sưu tập

Phân loại bài tập về số nguyên tố

Đọc:1323Ngày tạo:11/08/2012Download:1

đề tài: bước đầu tìm hiểu và phân dạng về số nguyên tố a - đặt vấn đềi - lý do chọn đề tài:toán học là công cụ giúp việc học tập các môn khác cả về kiến thức và tư duy. môn toán có tiềm năng phát tri

Thêm vào bộ sưu tập

PHÂN LOẠI CÁC DẠNG BÀI TẬP PHẦN HALOGEN

Đọc:904Ngày tạo:15/11/2013Download:0

Tính hiện đại thể hiện ở mặt nội dung và phương pháp. Tính cơ bản thể hiện ở hệ thống các kiến thức và kĩ năng quan trọng. Tính thực tiễn thể hiện trong nội dung chương trình có nhiều kiến thức phù hợ

Thêm vào bộ sưu tập

PHỐI HỢP CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC HIỆN ĐẠI ĐỂ PHÁT TRIỂN HỨNG THÚ VÀ NĂNG LỰC TỰ LỰC HỌC TẬP CHO HỌC SINH QUA CÁC HOẠT ĐỘNG GIẢI BÀI TẬP VẬT LÍ PHẦN CƠ HỌC (CHƯƠNG TRÌNH VẬT LÍ 10 NÂNG CAO)

Đọc:55Ngày tạo:15/11/2013Download:0

Bài tập vật lý là một phần hữu cơ của quá trình dạy học vật lý vì nó cho phép hình thành, làm phong phú các khái niệm Vật lý và thói quen vận dụng kiến thức Vật lý vào thực tiễn. Về phƣơng diện giáo d

Thêm vào bộ sưu tập