Tìm Kiếm:

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên CTCP Du Lịch An Giang

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên CTCP Du Lịch An Giang

Đọc:330Ngày tạo:11/08/2012Download:2

đề tài: “phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên ctcp du lịch an giang” được thực hiện với mục tiêu: -[font=&quot] tìm hiểu các yếu tố ản

Thêm vào bộ sưu tập

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên công ty cổ phần du lịch an giang

Đọc:15303Ngày tạo:05/06/2012Download:5

đại học an giang khoa kinh tế - quản trị kinh doanh lê thị ngọc diễm phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên công ty cổ phần du lịch an giang chuyên ngành:

Thêm vào bộ sưu tập

Các nhân tố ảnh hưởng đến việc cải thiện môi trường đầu tư tỉnh Lâm Đồng

Đọc:341Ngày tạo:13/08/2012Download:3

mở đầu 1 chương 1: cơ sở lý thuyết của đề tài 1.1. caùc nhaân toá taùc ñoäng ñeán moâi tröôøng ñaàu tö vaø nhaø ñaàu tö. 8 1.1.1. môi trường đầu tư là gì? 8 1.1.2

Thêm vào bộ sưu tập

Những nhân tố ảnh hưởng đến nghiệp vụ huy động vốn của ngân hàng thương mại

Đọc:493Ngày tạo:29/10/2012Download:5

trường đại học kinh tế tp.hồ chí minh khoa ngân hàng bài tiểu luận đề tài : những nhân tố ảnh hưởng đến nghiệp vụ huy động vốn của ngân hàng thương mại gvhd: nguyễn thanh phon

Thêm vào bộ sưu tập

Phân tích các yếu tố tác động đến việc tiếp cận tín dụng và lượng vốn vay từ nguồn tài chính chính thức của nông hộ huyện thanh bình tỉnh đồng tháp

Đọc:381Ngày tạo:11/08/2012Download:0

tóm tắt nội dung nghiên cứu ššz›› trong sự nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa nước ta hiện nay, nông nghiệp luôn đóng vai trò là ngành sản xuất chủ đạo mang lại nguồn thu c

Thêm vào bộ sưu tập

Phân tích các yếu tố tác động đến việc tiếp cận tín dụng và lượng vốn vay từ nguồn tài chính chính thức của nông hộ huyện Thanh Bình- tỉnh Đồng Tháp

Đọc:66Ngày tạo:15/11/2013Download:0

Việc cấp tín dụng cho khu vực sản xuất nông nghiệp để hỗ trợ cho người sản xuất trực tiếp là điều rất cần thiết để tạo điều kiện cho họ có đủ nguồn lực tài chính mở rô

Thêm vào bộ sưu tập

Phân tích các yếu tố chi phối hoạt động của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Đọc:334Ngày tạo:11/08/2012Download:0

[font=times new roman]chương 1: thị trường chứng khoán và mô hình các yếu tố chi phối hoạt động của nhà đầu tư chứng khoán 08 1.1 lý thuyết về thị trường chứng khoán

Thêm vào bộ sưu tập

Các nhân tố tác động đến xu hướng biến động cầu của nhà ở Sinh viên hiện nay

Đọc:154Ngày tạo:11/08/2012Download:0

i. khái niệm cầu nhà ở cho sinh viêncầu nhà đất là khối lượng nhà đất mà người tiêu dùng chấp nhận và có khả năng thanh toán với một mức giá nhất định để nhận được khối luợng nhà đất đó trên thị tr

Thêm vào bộ sưu tập

Áp dụng mô hình kinh tế lượng phân tích các yếu tố tác động tới hiệu quả đầu tư của hộ gia đình cho nông nghiệp

Đọc:320Ngày tạo:02/08/2013Download:10

MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU DANH MỤC BẢNG BIỂU TỈM TẮT LUẬN VĂN PHẦN MỞ ĐẦU 1 CH NG C Ở LÝ THU ẾT – MÔ HÌNH VỚI Ố LIỆU MẢNG 5 1 1 Giới thiệu 5 1 1 1 Bộ số liệu Khảo sát Mức sống Hộ

Thêm vào bộ sưu tập

Áp dụng mô hình kinh tế lượng phân tích các yếu tố tác động tới hiệu quả đầu tư của hộ gia đình cho nông nghiệp

Đọc:316Ngày tạo:03/09/2013Download:5

Trong phân tích kinh tế lượng người ta chia số liệu làm ba loại: số liệu chuỗi thời gian, số liệu chéo và số liệu hỗn hợp. Số liệu hỗn hợp là số liệu quan sát nhiều đối tượng tại nhiều thời điểm khác

Thêm vào bộ sưu tập

TIỂU LUẬN: CÁC YẾU TỐ CỦA THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Đọc:76Ngày tạo:15/11/2013Download:0

Thị trường lao động hình thành, phát triển và hoạt động rất đa dạng với nhiều phân lớp lao động (thị trường lao động trong nước, thị trường lao động ngoài nước; thị trường lao động nông thôn, thị trườ

Thêm vào bộ sưu tập

Các nhân tố tác động đến nghề nuôi tôm sú công nghiệp của tỉnh Bến Tre

Đọc:370Ngày tạo:13/08/2012Download:1

mục lụctrangphần mở đầu 1 1. sự cần thiết của nghiên cứu 1 2. mục tiêu nghiên cứu 2 3. đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3 4. kết cấu của đề tài nghiên cứu. 3chương 1: cơ sở lý thuyết và phương phá

Thêm vào bộ sưu tập

Phân tích ảnh hưởng của quy hoạch sử dụng đất đối với thị trường bất động sản.

Đọc:25Ngày tạo:20/01/2014Download:0

Phát triển thị trường bất động sản là một đòi hỏi cấp thiết trong giai đoạn hiện nay nhằm góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Tuy nhiên để TTBĐS phát

Thêm vào bộ sưu tập

Phân tích ảnh hưởng của quy hoạch sử dụng đất đối với thị trường bất động sản.

Đọc:7Ngày tạo:18/02/2014Download:0

Phát triển thị trường bất động sản là một đòi hỏi cấp thiết trong giai đoạn hiện nay nhằm góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Tuy nhiên để TTBĐS phát

Thêm vào bộ sưu tập

Xây dựng một tình huống có đầy đủ các yếu tố của một quan hệ nghĩa vụ dân sự liên đới có đối tượng là công việc phải thực hiện, để qua đó phân tích nội dung thự

Đọc:229Ngày tạo:11/08/2012Download:0

* xây dựng tình huống hơn 20 năm trước, khi đi lấy chồng, bà nguyễn thị kim được bố mẹ cho một mảnh đất 150ha tại tỉnh cà mau, đứng tên bà kim. nhưng do điều kiện công việc, năm

Thêm vào bộ sưu tập

Tiểu luận: Các yếu tố sản xuất của Thị trường lao động

Đọc:120Ngày tạo:15/11/2013Download:1

Thị trường lao động hình thành, phát triển và hoạt động rất đa dạng với nhiều phân lớp lao động (thị trường lao động trong nước, thị trường lao động ngoài nước; thị trường lao động nông thôn, thị trườ

Thêm vào bộ sưu tập

Nhân tố tác động đến quyết định sử dụng mạng di động của khách hàng

Đọc:120Ngày tạo:13/08/2012Download:0

mục lụcphần mở đầu[/b2nội dung chính[/b4chương 1:lý thuyết về hành vi mua của người tiêu dùng[/b41.khái niệm hành vi mua của người tiêu dùng42.mô hình hành vi mua của người tiêu dùng4a.các nhân tố kíc

Thêm vào bộ sưu tập

Phân tích việc sử dụng quyền hạn quyền lực của george walker bush

Đọc:370Ngày tạo:11/08/2012Download:0

chương 1: cơ sở lý luận . 1.1. khái niệm về quyền hạn, quyền lực

Thêm vào bộ sưu tập

Phân tích ảnh hưởng của tự do hóa thương mại đối với sự phát triển của ngành vận tải đa phương thức Việt Nam

Đọc:652Ngày tạo:29/11/2011Download:0

lời nói đầu 1.tính cấp thiết của đề tài: ngày nay, cùng với sự phát triển của giao thông vận tải và thương mại, các chức năng của ngành vận tải càng được mở rộng hơn. trong buôn bán quốc tế, vận

Thêm vào bộ sưu tập

Phân tích ảnh hưởng của tự do hóa thương mại đối với sự phát triển của ngành vận tải đa phương thức Việt Nam

Đọc:276Ngày tạo:09/01/2012Download:0

lời nói đầu 1.tính cấp thiết của đề tài: ngày nay, cùng với sự phát triển của giao thông vận tải và thương mại, các chức năng của ngành vận tải càng được mở rộng hơn. trong buôn bán quốc tế, vận

Thêm vào bộ sưu tập