Tìm Kiếm:

Quản lí giáo dục Mầm non

Quản lí giáo dục Mầm non

Đọc:6444Ngày tạo:17/04/2012Download:24

mở đầu trên lộ trình phát triển của đất nước, đảng, nhà nước ta đã khẳng định và chỉ ra những bước đi cho sự phát triển giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ là "quốc sách hàng đầu" trong sự nghi

Thêm vào bộ sưu tập

Giáo dục mầm non

Đọc:1795Ngày tạo:20/03/2012Download:16

mở đầu i. lý do chọn đề tài nh­ chóng ta đã biết: trẻ em là nguồn hạnh phóc của gia đình, là tương lai của dõn tộc, là líp người kế tục sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. sự nghiệp chăm sóc và giáo

Thêm vào bộ sưu tập

Biện pháp quản lý công tác xã hội hoá giáo dục mầm non tỉnh Nam Định

Đọc:843Ngày tạo:13/08/2012Download:3

[font=times new roman]mở đầu1. lý do chọn đề tàimục tiêu của giáo dục nước ta là đào tạo con người việt nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp nhằm hình thành

Thêm vào bộ sưu tập

Biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ quản lý giáo dục mầm non

Đọc:552Ngày tạo:11/08/2012Download:6

1. lý do chọn đề tài:chỉ thị 40/ct/tw ngày 15/6/2004 về việc nâng cao chất lượng nhà giáovà cán bộ quản lý đã đề ra các nhiệm vụ cơ bản: xây dựng kế hoạch và làm rõlộ trình củng cố và xây dựng năng lự

Thêm vào bộ sưu tập

Giáo dục hành vi văn hoá cho trẻ Mầm non

Đọc:10270Ngày tạo:17/04/2012Download:38

mở đầu trong xu thế hội nhập và phát triển trên toàn thế giới, đất nước ta đang trong quá trình đổi mới, công nghiệp hóa hiện đại hóa. vấn đề đào tạo ra những con người mới cho thời đại được đặt lên h

Thêm vào bộ sưu tập

giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non

Đọc:1020Ngày tạo:11/08/2012Download:6

đã bao giờ bạn tự hỏi kỹ năng sóng là gì chưa? đã bao giờ bạn thấy tự tin trước cuộc sống với những kỹ năng mà bạn có được chưa? khi bạn lưỡng lự trả lời những câu hỏi này thì cũng có nghĩa là bạn đan

Thêm vào bộ sưu tập

Các biện pháp quản lý công tác xã hội hóa Giáo dục mầm non của phòng Giáo dục và đào tạo huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang

Đọc:170Ngày tạo:17/07/2013Download:3

Các biện pháp quản lý công tác xã hội hóa Giáo dục mầm non của phòng Giáo dục và đào tạo huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang

Thêm vào bộ sưu tập

Thực trạng quản lý cơ sở vật chất trang thiết bị giáo dục trẻ trong trường mầm non Xuân Lâm - Tĩnh Gia - Thanh Hoá

Đọc:5717Ngày tạo:28/02/2012Download:27

bộ giáo dục và đào tạo trường cán bộ quản lý & đào tạo tiểu luận khoa học thực trạng quản lý csvc & tbgd của trường mầm non xuân lâm - tĩnh gia - thanh hoá giáo viên hướng dẫn: th.s nguyễn thị hiếu si

Thêm vào bộ sưu tập

Thực trạng quản lý cơ sở vật chất trang thiết bị giáo dục trẻ trong trường mầm non Xuân Lâm - Tĩnh Gia - Thanh Hoá

Đọc:1497Ngày tạo:17/04/2012Download:6

bộ giáo dục và đào tạo trường cán bộ quản lý & đào tạo tiểu luận khoa học thực trạng quản lý csvc & tbgd của trường mầm non xuân lâm - tĩnh gia - thanh hoá giáo viên hướng dẫn: th.s nguyễn thị hiếu si

Thêm vào bộ sưu tập

giải pháp quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục mầm non xuân hoà - xuân lộc - Đồng Nai

Đọc:436Ngày tạo:23/02/2013Download:1

muẽc luẽc lời mở đầu 4 danh mục viết tắt 6 chương 1 7 sự nghiửp giáo dục và c"ng tác quản lý chi thường xuyên ng(c)n sách nhà nước cho sự nghiửp giáo dục 7 1.1vai trò của nghiửp giáo dục (r)ối với sự

Thêm vào bộ sưu tập

Biện pháp quản lý công tác xã hội hoá giáo dục mầm non tỉnh Nam Định trong giai đoạn hiện nay

Đọc:258Ngày tạo:11/08/2012Download:1

mở đầu1. lý do chọn đề tàimục tiêu của giáo dục nước ta là đào tạo con người việt nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp nhằm hình thành và phát triển nhân cá

Thêm vào bộ sưu tập

SKKN: Biện pháp quản lý công tác xã hội hoá giáo dục mầm non tỉnh Nam Định trong giai đoạn hiện nay

Đọc:0Ngày tạo:26/03/2014Download:0

Mục tiêu của giáo dục nước ta là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp nhằm hình thành và phát triển nhân cách của thế hệ trẻ, có đạo

Thêm vào bộ sưu tập

Thực trạng và giải pháp về giáo dục mầm non ở nước ta hiện nay

Đọc:1900Ngày tạo:13/08/2012Download:7

lời nói đầugiáo dục mầm non gắn liền và chịu ảnh hưởng trực tiếp của sự phát triển chung xã hội, không chỉ vì trẻ em là nguồn nhân lực tương lai của đất nước mà còn vì cha mẹ các em là nguồn nhân lực

Thêm vào bộ sưu tập

Thực trạng và giải pháp về giáo dục mầm non ở nước ta hiện nay

Đọc:1172Ngày tạo:13/08/2012Download:10

mục lụclời nói đầuchương i: lý luận chung về giáo dục mầm non1. quan điểm của đảng và nhà nước về giáo dục mầm non2. vai trò của giáo dục mầm non3. mục tiêu của giáo dục mầm nonchương ii: thực trạng

Thêm vào bộ sưu tập

XHH039 - Những giải pháp tháo gỡ tồn tại của giáo dục mầm non

Đọc:194Ngày tạo:11/08/2012Download:1

lời nói đầu giáo dục mầm non gắn liền và chịu ảnh hưởng trực tiếp của sự phát triển chung xã hội,không chỉ vì trẻ em là nguồn nhân lực tương lai của đất nước mà còn vì cha mẹ các em là nguồn n

Thêm vào bộ sưu tập

Giáo dục hành vi giao tiếp cho trẻ mẫu giáo trường mầm non tân lập - lạc sơn - hoà bình

Đọc:428Ngày tạo:11/08/2012Download:2

mục lụcphần i: mở đầui. lý do chọn đề tàiii. mục đích nghiên cứu iii. nhiệm vụ nghiên cứu 1. nghiên cứu cơ sở lý luận 2. thực hiện sư phạm, tác động sư phạm để giáo dục hành vi giao tiếp có văn hoá3.

Thêm vào bộ sưu tập

Giáo dục hành vi giao tiếp cho trẻ mẫu giáo trường mầm non tân lập - lạc sơn - hoà bình

Đọc:368Ngày tạo:11/08/2012Download:1

mục lụcphần i: mở đầui. lý do chọn đề tàiii. mục đích nghiên cứu iii. nhiệm vụ nghiên cứu 1. nghiên cứu cơ sở lý luận 2. thực hiện sư phạm, tác động sư phạm để giáo dục hành vi giao tiếp có văn hoá3.

Thêm vào bộ sưu tập

Môt số biện pháp giáo dục trẻ mầm non bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng

Đọc:10600Ngày tạo:22/11/2011Download:31

i. đặt vấn đề "tổ quốc việt nam xanh ngát có sạch đẹp mãi được không điều đó tùy thuộc hoạt động của bạn chỉ thuộc vào bạn mà thôi" mỗi chóng ta ai cũng nhận thức được tầm quan trọng của sức khỏe đối

Thêm vào bộ sưu tập

Môt số biện pháp giáo dục trẻ mầm non bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng

Đọc:3973Ngày tạo:20/03/2012Download:11

i. đặt vấn đề "tổ quốc việt nam xanh ngát có sạch đẹp mãi được không điều đó tùy thuộc hoạt động của bạn chỉ thuộc vào bạn mà thôi" mỗi chóng ta ai cũng nhận thức được tầm quan trọng của sức khỏe đối

Thêm vào bộ sưu tập

Vai trò của gia đình đối với việc giáo dục con cái ở lứa tuổi mầm non

Đọc:3744Ngày tạo:17/04/2012Download:24

phần mở đầu 1. lý do chọn đề tài (tính cấp thiết của đề tài). gia đình là tế bào của xã hội, là thiết chế xã hội cơ bản, mét xã hội thu nhá bao gồm các cá nhân có quan hệ huyết thống với nhau dùa trên

Thêm vào bộ sưu tập