Tìm Kiếm:

so sánh hệ thống tòa án anh và việt nam

so sánh hệ thống tòa án anh và việt nam

Đọc:1781Ngày tạo:11/08/2012Download:4

1. cấu trúc hệ thống toà án anhgồm: ã thượng nghị viện: cơ quan cao nhất trong hệ thống tòa án anh quốc: các phán quyết được đưa ra khi xét xử của thượng nghị viện là các án lệ có giá trị bắt buộ

Thêm vào bộ sưu tập

BT cá nhân: SO SÁNH HỆ THỐNG TOÀ ÁN ANH VÀ VIỆT NAM

Đọc:0Ngày tạo:26/03/2014Download:0

1. CẤU TRÚC HỆ THỐNG TOÀ ÁN ANH. Gồm: . • Thượng Nghị Viện: Cơ quan cao nhất trong hệ thống tòa án Anh Quốc: các phán quyết được đưa ra khi xét xử của thượng nghị viện là các án lệ có giá trị

Thêm vào bộ sưu tập

So sánh cấu trúc hệ thống trung gian tài chính ở Việt Nam hiện nay với Mỹ, Pháp, Anh

Đọc:1327Ngày tạo:11/08/2012Download:2

[font=&quot]nội dung: [font=&quot] [font=&quot]i. tổng quan về trung gian tài chính 4 [font=&quot]1. khái niệm 4 [font=&quot] [font=&quot]2.ch[fon

Thêm vào bộ sưu tập

Cải cách hệ thống ngân hàng Việt Nam nghiên cứu so sánh với Trung Quốc

Đọc:531Ngày tạo:13/08/2012Download:2

chương 1 mở đầu1.1.giới thiệutổng kết về hai mươi năm đổi mới, báo cáo của ban chấp hành trung ương tại đại hội đảng cộng sản việt nam lần thứ x đã nêu rõ ”đất nước đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã

Thêm vào bộ sưu tập

Cải cách hệ thống ngân hàng Việt Nam nghiên cứu so sánh với Trung Quốc

Đọc:360Ngày tạo:11/08/2012Download:4

mục lục lời cam đoan .lời cảm ơn .tóm tắt i mục lục ii danh mục các ký hiệu, từ viết tắt

Thêm vào bộ sưu tập

so sánh hệ thống ngũ hình trong Quốc Triều hình luật và Hoàng Việt luật lệ

Đọc:2543Ngày tạo:11/08/2012Download:22

lời mở đầu trong bất kì xã hội nào đều cần phải có pháp luật để điều chỉnh các quan hệ xã hội. trong một xã hội phong kiến thì hình phạt là thể hiện rõ nhất các đặc trưng của pháp luật cũng như của nh

Thêm vào bộ sưu tập

So sánh quan hệ kinh tế của Việt Nam và ASEAN trước và sau năm 1990

Đọc:319Ngày tạo:04/03/2012Download:0

lời nói đầu mét trong những nội dung quan trọng của công cuộc đổi mới của việt nam là làm cho nền kinh tế của việt nam liên kết ngày càng chặt chẽ với nền kinh tế khu vực và thế giới. kinh nghiệm của

Thêm vào bộ sưu tập

Cơ sở khoa học của việc thiết lập hệ thống tòa án hành chính ở Việt Nam

Đọc:158Ngày tạo:11/08/2012Download:0

đề tài khoa học cấp bộ - cơ sở khoa học của việc thiết lập hệ thống tòa án hành chính ở việt nam - các bài viết nghiên cứu 1. mấy quan điểm chung xây dựng hệ thống tài phán hành chính. 2. tình hình ba

Thêm vào bộ sưu tập

Tại sao đăng tải các bản án, quyết định của tòa án là góp phần cải thiện hệ thống pháp luật và thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế của việt nam

Đọc:203Ngày tạo:11/08/2012Download:0

tại sao một quốc gia lại cần phải đăng tải các bản án, quyết định tư pháp? các nước áp dụng hệ thống thông luật chủ yếu đều theo thuyết stare decisis hay còn gọi là "án lệ bắt buộc", các quyết định củ

Thêm vào bộ sưu tập

So sánh môi trường marketing của Việt Nam và EU

Đọc:168Ngày tạo:11/08/2012Download:0

tên đề tài : so sánh môi trường marketing giữa việt nam và eu1. môi trường văn hóa2. môi trường xã hôi3. môi trường kinh tế4. môi trường chính tr

Thêm vào bộ sưu tập

Luật so sánh Vai trò và đóng góp của Common law đối với sự hình thành và phát triển của hệ thống pháp luật Anh

Đọc:553Ngày tạo:11/08/2012Download:1

1. vai trò và đóng góp của common law đối với sự hình thành và phát triển của hệ thống pháp luật anh.a. vai trò của common law.b. đóng góp của common law.2. vai trò và những đóng góp của equity đối vớ

Thêm vào bộ sưu tập

Phân cấp thẩm quyền giải quyết tranh chấp dân sự trong hệ thống Tòa án ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Đọc:328Ngày tạo:17/04/2012Download:1

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ đổi mới ở nước ta đã và đang có nhiều triển vọng tốt đẹp trong mọi lĩnh vực. bên cạnh đó, những hạn chế, bất

Thêm vào bộ sưu tập

Phân cấp thẩm quyền giải quyết tranh chấp dân sự trong hệ thống Tòa án ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Đọc:303Ngày tạo:11/08/2012Download:0

luận án dài 201 trang gồm 3 chương, 7 mục. mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ đổi mới ở nước ta đã và đang có nhiều triển vọng tốt đẹp tron

Thêm vào bộ sưu tập

Phân cấp thẩm quyền giải quyết tranh chấp dân sự trong hệ thống Tòa án ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Đọc:225Ngày tạo:17/04/2012Download:2

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ đổi mới ở nước ta đã và đang có nhiều triển vọng tốt đẹp trong mọi lĩnh vực. bên cạnh đó, những hạn chế, bất

Thêm vào bộ sưu tập

Phân cấp thẩm quyền giải quyết tranh chấp dân sự trong hệ thống Tòa án ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Đọc:205Ngày tạo:16/07/2012Download:1

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ đổi mới ở nước ta đã và đang có nhiều triển vọng tốt đẹp trong mọi lĩnh vực. bên cạnh đó, những hạn chế, bất

Thêm vào bộ sưu tập

Phân cấp thẩm quyền giải quyết tranh chấp dân sự trong hệ thống Tòa án ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Đọc:19Ngày tạo:10/12/2013Download:0

Có thể nói, những quy định của pháp luật hiện hành về giải quyết tranh chấp dân sự trong hệ thống Tòa án chưa tạo ra một cách thức phù hợp, hiệu quả, chưa đủ khả năng giải quyết các tranh chấp dân sự,

Thêm vào bộ sưu tập

Đào tạo luật ở Anh và đào tạo luật ở Việt Nam dưới góc độ so sánh

Đọc:411Ngày tạo:11/08/2012Download:2

hệ thống pháp luật anh tiêu biểu cho dòng họ common law, hệ thống pháp luật việt nam chịu ảnh hưởng sâu sắc các chế định pháp luật của dòng họ civil law. vậy đào tạo luật ở anh và đào tạo luật ở việt

Thêm vào bộ sưu tập

(9 điểm Luật so sánh) Bình luận về sự khác biệt điển hình giữa hai hệ thống pháp luật Anh và Mỹ.

Đọc:1460Ngày tạo:11/08/2012Download:2

anh và mỹ là hai quốc gia tiêu biểu cho dòng họ pháp luật common law. bên cạnh những điểm tương đồng giữa hai hệ thống pháp luật anh và mỹ, còn có sự khác biệt riêng. vậy, hai hệ thống pháp luật này c

Thêm vào bộ sưu tập

So sánh đặc trưng kinh tế của hai hệ thống tư bản chủ nghĩa và XHCN

Đọc:526Ngày tạo:13/08/2012Download:1

mục lụclời mở đầu 2i. các tiêu chí và nội dung so sánh 31. so sánh dựa trên các định chế 32. so sánh dựa trên phương thức phân phối thu nhập 73. so sánh dựa trên tiêu thức động lực tích lũy và đầu tư

Thêm vào bộ sưu tập

Phân tích thủ tục tố tụng của Tòa công lý châu Âu (CJE) và so sánh với thủ tục tố tụng của Tòa án công lý quốc tế của Liên hợp quốc (ICJ).

Đọc:448Ngày tạo:11/08/2012Download:0

bài làm1.thủ tục viết tại tòa cje và so sánh với tòa icj 21.thủ tục nói tại tòa cje và so sánh với tòa icj .31.nghị án và phán quyết tại tòa cje và so sánh với tòa icj .4kết luận

Thêm vào bộ sưu tập